A. Enggaard søger finansieringschef til Aalborg-afdeling

A. Enggaard koncernen er en af Danmarks største entreprenører, ejendomsudviklere og ejendomsinvestorer. En familievirksomhed gennem tre generationer, som fokuserer entydigt på ansvarlighed. Er du den nye finansieringschef til hovedkontoret i Svenstrup ved Aalborg?


A. Enggaard koncernen søger en finansieringschef til økonomiafdelingen i Aalborg. Entreprenør- og udviklingsaktiviteten samt ejendomsporteføljen er de seneste år vokset støt, og særligt ejendomsporteføljen forventes at stige væsentligt de kommende år. Koncernens aktuelle og kommende finansieringsbehov kræver derfor nu et særskilt fokus, så der er tale om en nyoprettet stilling.


Som finansieringschef får du et alsidigt job med mange forskelligartede opgaver forankret omkring finansiering i bred forstand, herunder:

  • Håndtering af finansieringsprocessen for konkrete bygge- og udviklingsprojekter samt den eksisterende ejendomsportefølje (herunder selvstændig kontakt til bank/realkredit, låneansøgning, forhandling af vilkår, effektuering af og hjemtagelse af lån) dels i byggeperioden og dels i anlægsperioden
  • Varetage den løbende finansielle risikostyring på selskabs- og koncernniveau, herunder udarbejdelse af overblik over koncernens aktuelle og kommende finansiering, herunder ift. renteafdækning, følsomhed, likviditet/afdrag mv.
  • Eksekvering af finansieringsstrategi, herunder sparring omkring revurdering af finansieringsstrateg.
  • Følge markedsudviklingen i finansieringsformer og -udbud samt renteudviklingen med henblik på løbende vurdering af muligheder for optimering/tilpasning/omlægning af koncernens låneportefølje
  • Deltagelse i udvikling af koncernens finansieringsmodeller og -strukturer.
  • Opbygge og vedligeholde den daglige relation til pengeinstitutter og realkreditinstitutter.
  • Finansiel sparring for ledelsen i A. Enggaard koncernen


Henset til særligt den forventede store stigning i ejendomsporteføljen (primært boligudlejningsejendomme) i de kommende år, vil der for den rigtige kandidat være gode udviklingsmuligheder.


Interesse og erfaring fra finansiering indenfor ejendomsbranchen

Som udgangspunkt har du erfaring med finansiering, og du arbejder allerede i dag i et lignende job, alternativt i en bank eller et realkreditinstitut. Du har formentlig en økonomisk eller kommerciel videregående uddannelse eller en uddannelse fra den finansielle sektor. Du har minimum 5 års relevant erhvervserfaring inden for finansiering af større bolig- eller erhvervsejendomme, fx fra realkredit, bank eller lignende. Du har erfaring med at udarbejde finansieringsløsninger, gerne i ejendomsbranchen. Du har en god finansiel, regnskabsmæssig og driftsøkonomisk forståelse.


Arbejdsopgaverne kræver, at du trives med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Det er også vigtigt, at du har interesse for byggeri, ejendomsudvikling m.v. samt besidder et godt købmandskab og gode forhandlingsevner.


Vi forventer, at du som person er udadvendt, ansvarsbevidst, fleksibel og har et godt humør. Vi forventer desuden, at du er indstillet på at arbejde i en koncern, hvor tingene til tider går stærkt, og hvor forandring er en del af hverdagen. Du skal samtidig være en dygtig holdspiller, som formår at samarbejde med dine kolleger.


Langsigtede løsninger og relationer

A. Enggaard A/S er en familieejet virksomhed, hvor fokus ligger på langsigtede løsninger og relationer, og hvor virksomhedens bedste, på den lange bane, altid prioriteres højest. Her stortrives medarbejdere, der er glade for at påtage sig ansvar i et åbent og uformelt arbejdsmiljø med snusfornuft, arbejdsomhed og holdånd i højsædet. Organisationen er levende og har en flad struktur med højt til loftet. Hertil er der mange udfoldelsesmuligheder, og det er sjældent, at to dage er ens.


Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte CFO Anders Mejlholm Larsen, +45 61627190, mail: anders.l@enggaard.dk, hvortil ansøgning incl. CV også sendes.


Ansøgningsfrist: senest den 23. januar 2021.


Vi glæder os til at høre fra dig.