Solidt regnskab fra A. Enggaard-koncernen

2018 blev endnu et godt år i A. Enggaard Holding A/S. Omsætningen blev på 2,7 milliarder kroner, og aktiviteterne er nu mere end nogensinde fordelt over hele landet.


A. Enggaard A/S, der er familieejet i 3. generation, kunne i maj 2018 fejre sit 75-års jubilæum. Det blev markeret med en stor fest for medarbejderne på spritgrunden i Aalborg, der er et af A. Enggaards store udviklingsprojekter. 2018 blev også et år med opstart og afslutning af et rekordstort antal projekter over hele landet. Lige fra første spadestik på henholdsvis byggeriet af den nye arkitektskole i Aarhus og byggeriet af Udlændingestyrelsens nye bygning i Næstved til henholdsvis færdiggørelse af virksomhedens til dato største projekt på Kalvebod Brygge i København med en samlet OPP-projektsum på to milliarder kroner og færdiggørelse af Ceres Byen i Aarhus med over 1.000 nybyggede boliger:


- I 75-året for min farfars etablering af virksomheden har vi for alvor konsolideret os som en af Danmarks store entreprenørvirksomheder. Vi er startet i Aalborg og Nordjylland, men har i dag størstedelen af vores aktiviteter i de øvrige regioner, blandt andet i Aarhus, Fredericia, Odense, Silkeborg, Sønderborg og København. I dag er Aarhus-afdelingen vores største entreprenørafdeling, og vores nye kontor i Syddanmark, som vi åbnede i december 2017, er også kommet godt fra start, forklarer entreprenør Asger Enggaard.


A. Enggaard Holding A/S fik i 2018 en omsætning på 2,7 milliarder kroner samt en indtjening på 192 millioner kroner før skat og 152,7 millioner kroner efter skat. Både top- og bundlinje er lidt lavere end i 2017, men ledelsen er godt tilfreds med regnskabet:


- Vi er meget tilfredse med koncernens udvikling i 2018, og at nøgletallene blev på niveau med rekordniveauet, der blev opnået i både 2016 og 2017. De gode resultater skyldes først og fremmest vores 500 dygtige medarbejdere, der hver dag bidrager med deres solide erfaring og høje ekspertise. De er også årsagen til, at vi de seneste år har været heldige og dygtige til både at vinde de rigtige projekter og sideløbende selv at udvikle nye bydele. Det skal ses i sammenhæng med en positiv konjunkturudvikling inden for byggeri og ejendomme, der naturligvis også kommer os til gode, selvom mange af vores projekter er langsigtede og dermed i højere grad uafhængige af konjunkturerne, fortsætter Asger Enggaard.


Ved udgangen af 2018 har A. Enggaard Holding en egenkapital på 1,2 milliarder kroner, hvilket svarer til en soliditetsgrad på 35,1 procent.


Bæredygtighed som driver

Asger Enggaard er ikke i tvivl om, at udviklingen inden for byggeriet i øjeblikket har bæredygtighed som den største driver:


- Vi har arbejdet med bæredygtighed gennem flere generationer, og der er ingen tvivl om, at de stærke strømninger, som vi ser lige nu, understøtter A. Enggaards kultur og forretningsmodel. Både min farfars og min fars værdisæt var præget af ansvarlighed, ordentlighed, frihed under ansvar til medarbejderne m.v. Det er dyder, som er mere aktuelle end nogensinde, og som spiller direkte ind i bæredygtighed, pointerer han.


Asger Enggaard siger supplerende, at det er vigtigt at tænke bæredygtighed bredere end blot klima og miljø. Kunst og social og økonomisk bæredygtighed er også afgørende, når du eksempelvis skal udvikle en helt ny bydel. Det er eksempelvis tilfældet med Stigsborg Havnefront, der er en kommende, 49 hektar stor ny bydel i Aalborg, som A. Enggaard i disse år udvikler i samarbejde med Aalborg Kommune og PFA Ejendomme. Her er det FN’s Verdensmål, der definerer, hvordan bydelen skal etableres som en bæredygtig bydel med blandede boformer, byttecentraler, delebiler, grønne rekreative byrum mv.


Rekordstor ordrebeholdning

I det hele taget har A. Enggaard i øjeblikket en rekordstor ordrebeholdning. Udover Stigsborg Havnefront arbejder A. Enggaard blandt andet også på udvikling af industrigrunden Spritten i Aalborg, der tidligere husede De Danske Sprit Fabrikker, og som i de kommende år skal udvikles til en internationalt førende kunst-, kultur- og boligbydel. I Aarhus har A. Enggaard netop vundet et stort projekt på Sydhavnen, hvor der i de kommende år skal etableres en mangfoldig bydel med plads til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser og med byliv døgnet rundt. På Sjælland har A. Enggaard vundet sit henholdsvis 8. og 9. OPP-projekt; i Næstved opfører A. Enggaard p.t. 10.000 kvadratmeter til Udlændingestyrelsen og på Københavns Nordhavn skal A. Enggaard opføre en ny retsbygning på 16.000 kvadratmeter til Domstolsstyrelsen og Østre Landsret.


I 2019 forventer A. Enggaard en fortsat høj aktivitet og et tilfredsstillende resultat.