Solidt årsregnskab fra A. Enggaard-koncernen

A. Enggaard Holding A/S havde i 2019 endnu et tilfredsstillende regnskabsår. Koncernen oplevede dog et fald i både omsætning og indtjening i 2019 sammenlignet med de seneste års rekordniveauer. Flere projekter er blevet udskudt og salget af boliger er stagneret. Koncernen ser dog ind i en fremtid med en solid ordrebeholdning.


Søndag den 19. april 2020 fyldte Jørgen Enggaard, der er bestyrelsesformand og 2. generation i A. Enggaard-koncernen, 80 år. Det var en stor dag for en af Danmarks tungeste profiler inden for bygge- og entreprenørbranchen, og det var en stor dag for medarbejderne, der simultant fejrede ham på tværs af kontorer og byggepladser med fødselsdagssang, flag og fødselsdagskage.


I dag er det 3. generation, der har overtaget roret i koncernen, men det er stadig de gamle dyder som ordentlighed, ansvarlighed og et dedikeret fokus på at skabe værdi for kunderne, der er i centrum:


- Min far og farfar støbte fundamentet til virksomheden, og vi har stadig denne helt specielle kultur baseret på en flad organisation og en stor grad af frihed under ansvar for alle medarbejdere. Det er på den måde en helt særlig arbejdsplads, hvor det er medarbejderne, der driver virksomheden med afsæt i familieværdierne, og det giver et helt særligt ejerskab hos alle, som jeg er meget taknemmelig for, forklarer entreprenør Asger Enggaard.


I 2019 har A. Enggaard A/S, der er hovedselskab i A. Enggaard Holding A/S, for alvor konsolideret sig som en af landets største entreprenørvirksomheder. Koncernen, der er startet i Aalborg, har gennem de senere år haft størstedelen af sine aktiviteter uden for det nordjyske, og det var også tilfældet i 2019, der blandt andet bød på aflevering af det 70 meter høje Hotel Alsik i Sønderborg, 1. spadestik på den nye Østre Landsret i København og rejsegilde på den nye bygning til Udlændingestyrelsen i Næstved.


- Vi har de seneste år haft succes med at styrke vores position i Østjylland, Syddanmark og i København, og det skyldes først og fremmest vores stærke DNA. Qua vores dygtige og loyale medarbejdere vinder vi store projekter over hele landet - seneste eksempel er Sydhavnskvarteret i Aarhus, der bliver et af Aarhus’ største byudviklingsprojekter i de kommende år, hvor vi skal stå for udvikling af 75.000 kvadratmeter ud af projektets i alt 89.000 kvadratmeter, fortsætter Asger Enggaard.


Koncernen havde i 2019 en omsætning på 1,92 milliarder kroner samt en indtjening på 130 millioner kroner før skat. Både top- og bundlinje er lavere end de seneste års rekordhøje niveauer, men det bekymrer ikke Asger Enggaard:


- Årets resultat er på niveau med ledelsens forventninger og anses som tilfredsstillende. Vi er en familieejet koncern med et langt sigte, og vi kan have store forskydninger fra år til år. Nedbøjningen i omsætning og indtjening i 2019 skyldes blandt andet, at en række større projekter er blevet udskudt. Derudover mærker vi, at markedet er blevet sværere at operere i, og på nuværende tidspunkt takker vi oftere nej, hvis vi ikke kan se et potentiale i et givent projekt. Vores ordrebeholdning ved indgangen til 2020 er dog solid, og vi har et rigtig godt udgangspunkt for de kommende år, siger han og fortsætter:


- Det gør også, at vi står stærkt i forhold til den afmatning, vi må forvente som følge af coronakrisen. Selvom enkelte ordrer er blevet udskudt de seneste måneder, har vi indtil nu opretholdt et højt aktivitetsniveau. Her må jeg endnu engang rose medarbejderne for deres engagement og evne til at finde alternative løsninger. De har til U.G. håndteret balancen mellem at tage alle de nødvendige sundhedsfaglige forholdsregler og at holde hjulene i gang.


I 2020 forventer A. Enggaard således et fortsat højt aktivitetsniveau og et tilfredsstillende resultat.


Byliv i centrum

Koncernen har i 2019 investeret i flere projekter, som vil bidrage positivt til de kommende års omsætning og indtjening. A. Enggaard har blandt andet gennem længere tid oprustet inden for en række bylivsinitiativer i takt med, at virksomheden i stigende grad er blevet ansvarlig for udviklingen af hele bydele såsom Ceres Byen og Brokvarteret i Aarhus samt Østre Havn og Spritten i Aalborg.


Generelt ønsker A. Enggaard at påtage sig et medansvar for, at nye bydele både på kort og lang sigt er gode steder at bo og opholde sig. I nybyggede områder etableres bydelsforeninger, der har til formål at skabe fællesskab og byliv. En bydelsforening kan eksempelvis få overdraget nogle fysiske opholdsrum såsom tagterrasser, fælleslokaler, udeområder, delebiler m.v. og digitale værktøjer til at understøtte samværet blandt andet i form af en nyudviklet app, hvorigennem bydelsforeningerne kan kommunikere med områdets beboere. Bydelsforeningen skal også understøtte den voksende delekultur blandt andet via oprettelse af bytte- og genbrugsstationer:


- Der er sket meget inden for forskning i byudvikling de seneste år, og vi har et stærkt ønske om at gøre en forskel – både når vi bygger, og når beboerne skal bo og måske arbejde i bydelen. Den tid er forbi, hvor man kun byggede til unge, familier eller seniorer. I dag ved vi, at det er hensigtsmæssigt med en høj grad af diversifikation – både alders- og indkomstmæssigt m.v. Vi ved også, at vi som entreprenører kan gøre meget for at hjælpe bydelen på vej – både gennem fælles fysiske rum og gennem den rette organisering. På den måde kan vi facilitere og igangsætte initiativer, der skaber sammenhæng og værdi for beboerne, så de enkelte bydele på alle måder bliver gode steder at bo og opholde sig, slutter Asger Enggaard.

Søndag den 19. april 2020 fyldte en af Danmarks tungeste profiler inden for bygge- og entreprenørbranchen 80 år. Jørgen Enggaard er 2. generation i entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S og har gennem sin karriere videreført et bygge- og industrikonglomerat af et betydeligt omfang. Han har i år desuden 50-års jubilæum i koncernen.