Mød byudvikleren Sofia Buus-Hansen: - Vi har en oprigtig lyst til at hjælpe hinanden

Med et stort engagement for det autentiske byliv, gode oplevelser og samskabelse er Sofia Buus-Hansen sammen med resten af Vridsløse-holdet i fuld sving med at forvandle et ikonisk fængsel i Albertslund og dets tilhørende grund til en levende, grøn bydel. Og udviklingen går allerede stærkt, hvilket ifølge Sofia er takket være et miljø med højt til loftet og en solid bundklang af forskellige kompetencer og erfaringer.


Et tidligere fængsel og en filosofiuddannet akademiker.


Umiddelbart kan sammenhængen være svær at få øje på. Men hos A. Enggaard, der i år har fejret virksomhedens 80-års jubilæum, er de to elementer en del af opskriften på, hvordan man skaber et nyt levende og pulserende miljø i hjertet af Albertslund.


For mens forberedelserne til udviklingen af en ny bydel med navnet Vridsløse på det tidligere Vridsløselille Statsfængsels store fængselsgrund er i fuld gang, spirer et nyt, levende samlingspunkt for iværksætteri, kreativitet og fællesskab i og omkring de gamle fængselsbygninger.


Bag porten − som det nye samlingspunkt hedder med henvisning til den ikoniske grønne Port fra Olsen Banden-filmene – står blandt andre vores 38-årige byudvikler Sofia Buus-Hansen, der arbejder på højtryk med at puste nyt liv i de historiske bygninger.


- Porten er aktuelt under udvikling, og stedets rammer, tilbud, aktiviteter med mere bliver løbende udviklet. Vi engagerer ildsjæle, iværksættere, små erhvervsdrivende og foreninger såvel som kommunale institutioner, der i første omgang frem mod 2025 kan leje sig ind helt, delvist eller som pop up-format. Vi er allerede kommet langt, og det skyldes i høj grad vores stærke team, siger Sofia Buus-Hansen og fortsætter:


- Her er vi enige om, at en plus en skal give tre, og det ses i de idéer og resultater, som vi i fællesskab leverer. Arbejdet har et særligt fokus på, hvordan vi kan skabe rammerne for autentisk byliv, som kan forankre sig i den nye bydel. Men det tager tid at skabe sådan et område. Det kræver forståelse for, hvad området kan tilbyde, men også tålmodighed så udviklingen finder sted i takt med, at området modnes.


Det handler om byliv og ikke kun mursten

Gennem de seneste mange år har A. Enggaard i stigende grad engageret sig i udviklingen af hele bydele, hvilket ikke kun stiller krav til selve bygningerne, men til livet imellem dem. Det sker både gennem langsigtede bylivsprojekter, men også i høj grad gennem midlertidige tiltag, som bidrager til byliv for beboerne i de år, hvor bydelen er under opførelse.


- For mig går byudvikling hånd i hånd med byliv. Det handler om at anskueliggøre, hvad er det for noget liv, som skal være i den enkelte bydel. Både på kort og lang sigt. Og her er projektet i Vridsløse ingen undtagelse, lyder det fra Sofia Buus-Hansen, der uddyber:


- Længe inden byggefasen arbejder vi med at skabe liv, blandt andet gennem koncerter, udstillinger, rundvisninger og events. Mine arbejdsopgaver spænder derfor også bredt − lige fra koncept- og strategiudvikling til partnerskaber, myndighedsgodkendelser, daglig drift og meget mere.


Sofia er den type medarbejder, som kaster en masse spændende idéer højt op i luften og samtidig formår at gribe dem. Ifølge byudvikleren skyldes det blandt andet et arbejdsmiljø, der formår at give plads til fejl − for frygter man først at lave fejl, så hæmmer det kreativiteten og de gode idéer.


- Ved at give plads til folks kompetencer og idéer, kommer der som regel også nogle spændende resultater. Og de kommer i høj grad af, at man ikke er bange for at byde ind. Vi er rundet af mange forskellige baggrunde, som hver især har deres berettigelse. Og netop derfor skal der være rum til, at vi alle kan præsentere vores perspektiver uden frygt for at sige forkert eller fejle, fortæller Sofia Buus-Hansen.


Familiefølelsen skinner igennem

Netop tværfagligheden og ikke mindst virksomhedens robusthed og stærke byggefaglige fundament er en af styrkerne, når Sofia ser på A. Enggaard som arbejdsplads.


- Vores forskellige kompetencer kommer hurtigt til syne, når vi skal have realiseret en idé. Eksempelvis ringede jeg engang til en af mine kolleger for at få hjælp til at flytte 15 store kampsten, fordi vi skulle have indrettet et midlertidigt byrum. Allerede dagen efter stod et hold af kollegaer klar med kran, lift og arbejdshandsker og fik om rokeret på nogen få timer. Jeg kan altså komme med mine nok så fine idéer, men de ville ikke blive til noget, hvis ikke det var fordi, jeg var omgivet af en masse dygtige håndværkere og fagfolk, som kan eksekvere på dem, lyder det fra en imponeret Sofia Buus-Hansen.


Når Sofia begynder at fortælle om sin arbejdsplads og kolleger, bliver fortællingen hurtigt præget af en vis stolthed og omsorg, som ifølge byudvikleren selv er ret karakteristisk for virksomheden:


- Dét skinner igennem, at A. Enggaard er en familieejet virksomhed, og det bidrager til at vi har en naturlig omsorg for hinanden. Det kan også mærkes i den måde, som virksomheden er bygget op på. Vi har en flad organisationskultur og der er aldrig langt til den nærmeste leder, siger Sofia Buus-Hansen, hvortil hun afslutter:


- Vi formår at inspirere hinanden på tværs af fagligheder, og på trods af vores forskelligheder husker vi hele tiden at anerkende hinandens evner og personligheder, hvilket viser sig i en oprigtig lyst til at hjælpe hinanden. Jeg tror, at det er med til at gøre os til den meget handlingsorienterede virksomhed som A. Enggaard er. Ser vi først et potentiale i et projekt, så skal vi i gang. Tingene laver jo ikke sig selv.