Første spadestik på byggeri og ny involverende projektmodel

Mandag d. 28. januar var der første spadestik på Arkitektskolen Aarhus. Det kolde stål gik i jorden på et projekt, der er udviklet med involvering af mange parter.


(Kilde Bygningsstyrelsen)


Det er en stor milepæl for både den kommende nye arkitektskole i Aarhus og for projektmodellen New Partnering, der bliver markeret. Frem mod dagen er der lagt en stor indsats fra alle parter i projektet og særligt nøgleaktørerne A. Enggaard, ADEPT, Tri-Consult, Arkitektskolen Aarhus og Bygningsstyrelsen. Det ersket i den nye projektmodel New Partnering, som Bygningsstyrelsen har udviklet med inspiration fra Finland.


Én af tankerne bag New Partnering er, at der tidligt i projektet er etableret et samarbejde baseret på dia-log, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden og kompetencer. Og dette er gået over al forventning. Projektchef i Bygningsstyrelsen, Lisa Sørensen, uddyber:


"Der er virkelig blevet knoklet i den udviklingsfase, vi har været igennem frem til nu, for at få økonomien til at hænge sammen, samtidig med at det høje ambitionsniveau for arkitekturen skulle bevares. Det har til tider været hårdt at blive mødt af de barske realiteter og skulle prioritere, men jeg vil gerne rose alle parter for deres evindelige stræben mod, at arkitektonisk kvalitet og bygbarhed ikke skulle være mod-sætninger. Vi er blevet tvunget til at spørge os selv, hvad der er vigtigt."


En af tankerne i New Partnering er også, at den økonomiske gevinst ved at lave optimeringer bliver i projektet og dermed frigør plads til at øge kvaliteten de steder, hvor det giver værdi. Som eksempel er der på baggrund af optimeringer blevet plads til in situ beton, som øger den oplevede kvalitet og under-streger de tunge solider, hvor imellem livet på skolen spændes ud. Direktør i Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen, siger:


"Projektet viser, at en totalentreprise ikke er lig med dårlig kvalitet. Når samarbejdsmodellen er skruet sammen, så alle parter i projektet, herunder også underleverandører, tillidsfuldt sætter sig til bordet, så kommer de gode løsninger frem. Vi har et stærkt fokus på at levere vores projekter til aftalt tid, kvalitet og økonomi, og det er en fornøjelse at se, hvordan parterne i dette projekt byder ind og prioriterer med respekt for hinandens ønsker og interesser."


Bulldozerdag

Sammen med 1. spadestik blev der også afholdt "bulldozerdag". For at gøre plads til den nye arkitektskole, skal nogle af de eksisterende bygninger på Godsbanearealerne rives ned. Bygningerne har de sidste ti år været stillet til rådighed for den kreative platform for iværksættere, Institut for (X), der nu får mindre plads og en byggeplads som nabo de næste par år. Bygningsstyrelsen, skolen og teamet har løbende været i dialog med instituttet og de andre naboer for at sikre, at de også kan have en velfungerende hverdag, mens der bygges. Blandt andet har de grebet en idé fra (X) om at etablere et byggepladshegn, der interagerer med omgivelserne.


"Bulldozerdag er en skelsættende dag for Institut for (X), hvor platformen de facto bliver halveret, men ikke desto mindre fortsætter i ny og forbedret form på den fremtidige placering, som nabo til Arkitektskolen Aarhus. Undervejs har vi haft et fantastisk fint samarbejde med Bygningsstyrelsen og A. Enggaard. Som en del af samarbejdet og entrepriseudbuddet af NEW AARCH, blev informationsmøde og besigtigelse afholdt på Institut for (X), hvor det blev klart, at Bygningsstyrelsen valgte at inkludere Institut for (X)'s koncept omkring 'den levende byggeplads' og gøre byggehegnet en del af kvalifikationen i udbuddet," udtaler Christian Juul Wendell, projektleder i Institut for (X).


Institut for (X) har allerede planlagt flere projekter på byggepladshegnet sammen med A. Enggaard og Arkitektskolen Aarhus. Christian Juul Wendell slutter med at sige:


"Vi kunne ikke forestille os en federe nabo!"


Fakta

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kunde og kommende bruger: Arkitektskolen Aarhus

Totalentreprenør: A. Enggaard A/S

Totalrådgiver: ADEPT med Tri-Consult som underrådgiver

Øvrige rådgivere: Vargo Nielsen Palle, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Steensen Varming og Lendager Arkitekter

Bygherrerådgiver: SlothMøller, NORD Architects og A-2

Budget: 277 mio. kr.

Areal: 12.500 m2 samt option om yderligere 2.500 m2

Ibrugtagning: medio 2021

New Partnering er netop også taget i brug på projektet 'Science and Innovation Hub' til Aalborg Universi-tet. Denne gang i en hovedentreprise.