Opfølgning på medieomtalen af Spritten

Kære alle medarbejdere i A. Enggaard A/S

Som I måske har set, så har der de seneste dage været kritiske skriverier i blandt andet Nordjyske Stiftstidende om udviklingen af Spritten-grunden i Aalborg. Kritikken er fremsat af developer Martin Nielsen, som vi har haft et stort samarbejde med, og er rettet mod samtlige aktører i projektet - både flere af de største danske fonde, Ejendomsfonden Artcenter Spritten, kunstneren Tomàs Saraceno, Kunsthal Spritten, Aalborg Kommune, A. Enggaard m.fl. samt en lang række øvrige navngivne personer. Det har ikke været vores ønske at kommunikere gennem medierne.


Jeg gætter på, at I ligesom jeg bliver mødt med spørgsmål til sagen fra de mennesker, som I omgiver jer med, og derfor føler jeg et behov for at fortælle jer, hvad vores syn er på sagen.

For det første vil jeg gerne sige, at vi har stor respekt for det, som Martin Nielsen har skabt. Han har gjort et uvurderligt og beundringsværdigt stykke arbejde for at realisere Kunsthal Spritten, kunstværket Cloud City og for at føre planer for de øvrige dele af de fredede bygninger på Spritten ud i livet. Derfor har vi gennem processen været særdeles imødekommende og alle i vores organisation har strakt sig langt for dels, at projektet kan blive til noget, og dels at Martin Nielsen kan opnå en række forretningsmæssige fordele. Det er dog samtidig vigtigt for os at understrege, at den goodwill som Martin Nielsen har hos os og andre ikke betyder, at god og ordentlig forretningsskik kan undlades. Vi ved, at fondene, Aalborg Kommune, Ejendomsfonden Artcenter Spritten, COWI m.fl. har samme opfattelse.


For det andet vil vi gerne understrege, at vi hos A. Enggaard kan stå på mål for alle de kritikpunkter, som Martin Nielsen har fremsat. Vi har ikke på noget tidspunkt gået på kompromis med vores værdier omkring ordentlighed, medansvar, langsigtede mål, kvalitet og dygtighed. Derfor har vi også svaret meget grundigt på de spørgsmål til sagen, som vi har modtaget fra journalist Niels Brauer fra Nordjyske Stiftstidende og generelt været helt åbne i vores kommunikation. Efter gensidig aftale med Martin Nielsen er udleveret den Options- og samarbejdsaftale, der i marts 2014 blev indgået mellem Martin Nielsen og A. Enggaard, samt al korrespondance med Martin Nielsen – herunder også korrespondance mellem hans og vores advokat. Vi har kun fordele af at lægge alt frem, da vi naturligvis kan stå på mål for alt, hvad vi har sagt, skrevet og gjort.


Uagtet ovenstående kunne dele af indholdet formidlet af medierne (Nordjyske og deres egne øvrige medier bla. Building Supply og Licitationen) godt have været ønsket mere balanceret og ligeværdigt. Eksempelvis fremgår det af Nordjyske Stiftstidendes artikler, at vi den 11. november 2018 gav Martin Nielsen en frist på 24 timer til at tiltræde optionsaftalen. Det er naturligvis ikke korrekt, at vi har givet en god samarbejdspartner en urimelig kort tiltrædelsesfrist. Faktum er, at den oprindelige frist for at tiltræde optionsaftalen lå tilbage i juni 2018, og at der blev givet adskillige fristforlængelser både før og i øvrigt også efter den 11. november 2018, eftersom Martin Nielsen ej heller iagttog denne frist. Martin fik således snor frem til januar 2019, hvor han og Artcenteret fandt enighed.


Set i bakspejlet skulle vi måske have været mindre tålmodige. Vi har i hvert fald primært fået utak for vores anstrengelser og velvilje for projektet (herunder at vi gav en donation på 10 mio. for at færdiggøre Martins indsamling til kunstværket rettidigt). Det har dog ikke gjort, at vi har mistet respekten for Martin Nielsen som visionær idemand, men hans styrke er nok netop at være visionær, kreativ og iderig.


I Nordjyske Stiftstidende i dag opfordres parterne til at finde sammen. Det er vi helt enige i. Uanset uenighederne vil vi fortsat yde vores bedste, og det ligger heldigvis fast, at Aalborg får et af verdens største og mest spektakulære kunstværker, når den verdensberømte argentinske kunstner Tomás Saraceno opfører sit livsværk Cloud City på Spritten til åbning i 2024. Samme år åbner også Kunsthal Spritten i de gamle bygninger og det i Aalborgs nok fedeste bydel.

Bedste hilser

Asger