Brokvarteret
Byggefelt C -
P. Hiort-Lorenzens Vej, 8000 Aarhus C

Brokvarteret er et nyt boligområde, lokaliseret op mod godsbanen i Aarhus, og indgår som en del af en visionsplan for et større udviklingsområde langs Søren Frichs Vej.


Byggeriet består af 217 boliger med tilhørende viceværtskontor og erhvervsbyggeri.

Boligudbuddet bliver blandet - både i ejerform og størrelse. Der bliver både plads til børnefamilier i hhv. lejlighederne og i byrummene. Byrum og facader tænkes grønne med træer i gaderne.


Der bygges i blandede højder og udtryk - 4-6 etager, med både butikker og mødesteder der gør kvarteret til "en by i byen".

Byggeår
2021 - 2023
Ingeniør
Niras A/S
Bygherre
PKAE
Arkitekt
C.F. Møller Architects
Beliggenhed
Brokvarteret, Aarhus C
Størrelse
17.500 m² Boliger +
700 m² Erhverv