Skejbyen,
Risskov

Der skabes en ny bydel på området afgrænset af Skejbygårdsvej, Skejbyvej og Vejlby Centervej i Skejby.

På området genbruges en eksisterende idrætshal / multihal, der indgår i et aktivitetstorv til bydelsens beboere. Der er tænkt en grøn kile ind gennem området og hovedindtrykket bliver grønt og frodigt. 

De forskellige bygninger i området bindes sammen af et gennemgående, centralt placeret grønt opholdsareal med beplantning og fællesskabende aktiviteter.


Bydelen vil bestå af etagebygninger med varierende etagehøjder og med flere typer facadeudtryk.

Bydelen kommer til at bestå af ca. 570 antal boliger fordelt på 51.000 m² og aktivitetsområde inkl. daginstitution. 

Almene boliger - Lejerbo - SP 3 og 5 - 115 boliger hhv. 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger.

Salgsboliger - SP 4, 6 og 8 - 292 udlejningslejligheder i varierende størrelse.

PKAE boliger - SP 7 og 9 - 159 udlejningslejligheder (solgt til Industriens Pension) mellem 49 og 86 m² med enten altan eller terrasser, og med udsigt til grønne omgivelser og fælles gårdrum.
Byggeår
2018 - 2021
Ingeniør
Rambøll A/S og
Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN
Bygherre
A. Enggaard A/S
Arkitekt
schmidt / hammer / lassen
Architects
Beliggenhed
Dagmar Hansens Gade +
Doris Kæraas Gade +
Eya Jensens Gade +
Lilli Andersens Gade +
Pie Frandsens Gade, Risskov
Størrelse
51.000 m² boliger og aktivitetsområde
inkl. daginstitution