Sydhavnskvarteret, Aarhus

Byudviklingsprojektet Sydhavnskvarteret i Aarhus bliver et sam-lingspunkt for både kultur, erhverv, uddannelse og iværksætteri i samspil med socialt udsatte.


Der bliver bygget: Et kontorhøjhus på i alt 26 etager, 2 hoteller samt nye lokaler til bl.a. spillestedet Train, Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunstcenter, VIA samt en række aktører forankret i Sydhavnen. Et par af bygningerne er bevaringsværdige og de brin-ges tilbage til deres originale udtryk.


Bydelen kommer til at have et urbant- og tætbebygget udtryk, der suppleres med rekreative områder som caféer, byrum samt det tid-ligere kulkransspor, der omdannes til en gangforbindelse hævet over gadeniveau.


Forventet ibrugtagning 2026.


Byggeår
2021 - 2026
Ingeniør
x 4
Bygherre
P/S PKAE
Arkitekt
x 5
Beliggenhed
Kalkværksvej,
8000 Aarhus C
Størrelse
75.000 m²