4 Retsbygninger, Kolding

Retsbygningen i Kolding består af to bygninger for Byret samt biting for Vestre Landsret. Bygningen indeholder nævningeretssal, voteringsrum og venteområder for landsretten. Nævningeretssal, 9 retssale, voteringsrum, venterum samt administration til retsafdeling, fogedafdeling og skifteret. Medarbejderfaciliteter, kantine, vognsluse og celler for arrestanter.

Bygningen er opført i Energiklasse 1, BR08.

De 4 retsbygninger er alle opført i samme periode og alle som OPP-projekter.

De er opført med design og kvalitetsmaterialer der dels udstråler værdighed og autoritet, og samtidig understøtter Retten som en imødekommende og åben organisation.
Byggeår
2010-2012
Ingeniør
Bascon A/S
Bygherre
Bygningsstyrelsen
Arkitekt
Arkitema Architechts
Beliggenhed
Kolding, Holbæk
Størrelse
Samlet areal 19.000 m²