Område 1, Nørresundby

Bebyggelsen består af 3 længehuse opført i 5 og 6 etager.
De tre bygningskroppe danner et fælles sydvendt gårdrum.
Langs byggefeltets grænser er bygningerne opført forskudt, så de imødekommer lokalplanens krav.

Der er i alt planlagt 70 lejeboliger fordelt på de 3 længehuse.
Bebyggelsen opføres som murede bygningskroppe i tegl, med lyse udkragende altaner og altangange.

Byggeår
2017-2019
Ingeniør
Orbicon A/S
Bygherre
Lærernes Pension
Arkitekt
Arkitektfirmaet Nord A/S
Beliggenhed
Laurits Hauges Vej 2-4-8
Størrelse
5.700 m²
Lærernes Pension er en bebyggelse bestående af 3 længehuse i 5 og 6 etager
Bebyggelsen består af murede bygningskroppe i tegl med lyse altaner og altangange