Sundheds- og Kvartershus, Aalborg Øst

Et nyskabende sundheds- og kvartershus indeholdende private, regionale og kommunale sundhedstilbud.
Her finder borgerne fra kvarteret læger, sundhedsplejerske/ jordemødre, fysioterapeuter og hjemmepleje.
Desuden rummer huset nærpoliti, café, fitness, apotek, undervisningslokaler og kontor for boligsocialt arbejde.

Byggeriet er udført efter lav-energiklasse 2015.

Der er i den forbindelse bl.a. installeret et solcelleanlæg på taget. Anlægget dækker en del af husets elbehov, og på dage, hvor det producerer for meget, overføres den overskydende el til nettet og herfor afregnes 1:1 med elleverandøren.
Byggeår
2011-2012
Ingeniør
ISC Rådgivende Ingeniører
Bygherre
Boligforeningen Himmerland
Arkitekt
C.F. Møllers Tegnestue
Beliggenhed
Aalborg Øst
Størrelse
7.500 m²