Sundhedshus Vejle

Kommunale og regionale sundhedsrelaterede funktioner knytter sig i huset sammen med den faglige undervisningsdel. Byggeriet er disponeret som et meget fleksibelt og dynamisk hus, der hurtigt og smidigt kan tilpasse sig ændringer i brugernes behov. Bygningen rummer mange forskelligartede rum, herunder træningssale, tandklinikker, behandlerrum, sundhedsadministration, psykiatri, kantine- og mødefaciliteter, et stort auditorium, bibliotek, Center for Undervisningsmidler, CareLab, samt diverse administrationsområder.

Derudover sammenfletter huset de forskellige funktioner og sikrer gode visuelle forbindelser internt. Interiøret er lyst, åbent og imødekommende og understøtter med enkle greb husets forskellige funktioner. Der anvendes bl.a. træelementer som f.eks. en stor skulpturel trappe i atriet, der binder huset sammen, og som integrerer både behagelige siddetrin og en funktionel gangzone.

Sundhedshuset er placeret centralt i det, der i fremtiden bliver Vejle Kommunes Campusområde for undervisning og idrætskultur, hvor sundhed, bevægelse og læring er de væsentligste omdrejnings-punkter. Bygningen rejser sig med sine op til seks etager som en imødekommende portal til området, og består af to sammenhængende bygningsvolumener, der i en 8-tals figur skaber en vekselvirkning mellem offentlige, fælles arealer og lejemål indrettet til hver lejers specifikke behov.

Sundhedshuset er opført efter de skrappe energibestemmelser for lavenergiklasse 2015, og det har godt 700 m² solceller, som skal producere 100.000 kWh om året. Bygningen er LEED-certificeret 2016, niveau GOLD. Der er desuden etableret cykelskure med opladere til elcykler.

Sundhedshuset rummer den kommunale myndigheds- og sundhedsafdeling, landets største tandplejeklinik, et sundhedscenter, regionens lokalpsykiatri og afdeling for traume- og tortur-overlevere samt Lillebælt University College (ca. 8.000 m2). Sundhedshuset består af to volumener i henholdsvis 4 og 6 etager, der er drejet i forhold til hinanden og som fletter sig ind i hinanden. Huset har et auditorium med plads til 300 tilhørere.

Byggeår
2012-2014
Ingeniør
COWI A/S
Bygherre
PKA A/S
Arkitekt
Arkitema Architects
Beliggenhed
Vejle
Størrelse
21.100 m² inkl. kælder