Ny bydel med jernalderhistorie opføres i Aalborg Øst

Aalborg, den xx. april 2018

PKA og A. Enggaard A/S skal opføre et nyt boligområde med 300 boliger mellem Gigantium og Aalborg Universitet i Aalborg Øst. Opførelsen af den nye bydel, der får navnet Tranders Høje, skal foregå sideløbende med Nordjyllands Historiske Museums udgravninger i området.

- Det nye boligområde Tranders Høje ved universitetet i Aalborg Øst er en videreudbygning af Da Vinci-parken og skal understøtte den høje efterspørgsel efter rækkehuse og etageboliger i Aalborg. Området udvikles sammen med PKA, hvor de som samarbejdspartner har stor andel i, at der i det nye boligområde er fokus på tryghed, naboskaber og ikke mindst byliv, forklarer projektudviklingschef Morten Løgsted fra A. Enggaard A/S.

Historiske rødder


A. Enggaards vision for den nye bydel er at skabe en identitet, der afspejler de arkæologiske fund, som Nordjyllands Historiske Museum netop nu udgraver på grunden. Fundene stammer fra den ældre jernalders bopladser, som i årene omkring år nul dominerede hele området.

Opførelsen af de 300 boliger skal foregå sideløbende med Nordjyllands Historiske Museums arbejde i området. Den 3. april startede arkæologerne de første udgravninger:

- Udgravningerne ved Tranders Høje er et meget unikt og omfattende projekt, som strækker sig over omkring 5 hektarer. Vi forventer, at processen vil vare op mod to år og vil beskæftige hele 10 arkæologer på grund af jernalderbopladsens store omfang. I samarbejde med A. Enggaard A/S har vi derfor delt udgravningerne op i etaper, så byggeriet kan foregå sideløbende i området, siger Lars Egholm Nielsen, der er museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Hos A. Enggaard A/S glæder man sig over, at udgravningerne nu er i gang og ser frem til at inddrage områdets historie i byggeriet. Boligområdet ved Tranders Høje skal skabes med afsæt i forskellige kendte elementer fra perioden for at fortælle fortidens historie og skabe et særligt kendetegn for hele bydelen.

- Området er unikt på grund af dets jernalderfortid, og det har vi selvfølgelig med i vores planer for byggeriet. Netop temaet fra de tidlige bosætninger er også indtænkt i helhedsplanen for den færdige bydel blandt andet i form af navngivning og indhold af fællesområder, der afspejler områdets historie, siger Morten Løgsted.

Lokalplanen er nu i politisk behandling og forventes vedtaget til efteråret, hvorefter byggeriet påbegyndes.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:


Morten Løgsted,
Projektudviklingschef hos A. Enggaard A/S
tlf: +45 61 62 71 98 , mail: [email protected]

Esben Lind
Presseservice: Publicity,
tlf. dir. +45 25 14 58 16 eller e-mail: [email protected]