Auto College Aalborg

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.

Sammenhængen mellem den praktiske og teoretiske under-visning prioriteret højt. Mulighederne for afvekslende undervisningsformer er forsøgt styrket. Der kan eks. køres biler ind i et teorilokale, og caféområder på 1. sals gangbroer danner overgang mellem teorilokaler og værksteder.

Byggeår
2008-2009
Ingeniør
Niras A/S
Bygherre
Aalborg Tegl A/S
Arkitekt
C.F. Møller A/S
Størrelse
8.000 m² administration, undervisningslokaler og værkstedshaller; 500 m² lagerhal 200 m² udv. prøvestand