International
Business
College,
Kolding

Tilbygningen danner sidste længe i den firelængede bygning, der dagligt rummer 1.300 elever og 250 ansatte.

Interiøret er koncentreret om et 3 etager højt atrium. På begge sider af atriet er der placeret to klassezoner, mens grupperum af varier-ende størrelser skyder sig ud i det høje atrium.

Undervisningen er baseret på to typer rum til to forskellige typer læring. De mere aflukkede klassezoner og de åbne og synlige grup-perum til hhv. den koncentrerede klassebaserede undervisning og den mere praktiske learning-by-doing undervisning.

I bunden af atriet er der indrettet butiksmiljøer, visuel markeds-føring, kontorer, og samtidig kan rummet anvendes til større fællesmøder og foredrag.
Byggeår
2005 - 2006
Ingeniør
Rambøll
Bygherre
IBC, Tvedvej, Kolding
Arkitekt
schmidt / hammer / lassen architects
Beliggenhed
Skamlingvejen 32,
6000 Kolding
Størrelse
4.000 m² skole,
1.100 m² P-hus