Pumpestation, Thistedvej, Aalborg

Baggrunden for arbejdet ved Thistedvej, er Aalborg Kommunes spildevandsplan og et krav om nedlæggelse af eksisterende renseanlæg ved Flyvestation Aalborg. 

Grundet jordbundsforholdene er en stor del af entreprisen projekteret med pilotrørsboringer mellem byggegruber. 
Byggeår
2015
Ingeniør
EnviDan
Bygherre
Aalborg Kommune
Beliggenhed
Thistedvej, Aalborg
Størrelse
5 stk. spunsgruber, 420 m pilotrørsboring med stålrørsforing, 220 m gravede ledninger. Krydsning af å (gravning) og etablering af pumpestation.