Albertslund Kommune giver grønt lys til lokalplanen for Vridsløses første nye kvarter

Lokalplanen for første etape af udviklingen af den gamle fængselsgrund i Albertslund blev tirsdag aften vedtaget af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Lokalplanen, der omfatter den sydvestlige del af Vridsløse-grunden, er den første af flere lokalplaner for området, der vedtages, og første spadestik for det store udviklingsprojekt rykker dermed et stort skridt nærmere.

 

Kommende beboere og øvrige borgere i Albertslund kan nu for alvor se frem til realiseringen af en ny levende og grøn bydel på den grund, der tidligere husede Vridsløselille Statsfængsel. Tirsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen i Albertslund nemlig den første lokalplan, der dækker over den sydvestlige del af Vridsløse-grunden i den nye bydel i Albertslund. Dermed er første etape af den omfattende transformation af fængselsgrunden rykket et stort skridt nærmere.

- Det er utrolig glædeligt, at vi nu står med den første godkendte lokalplan for udviklingen af Vridsløse. Det betyder, at parterne bag projektet nu endelig kan tage hul på den fysiske transformation af den ikoniske grund i hjertet af Albertslund. Der ligger et enormt forarbejde bag den milepæl, vi nu har nået, og efter både god dialog og tæt samarbejde mellem borgere, udviklere og kommune står vi med en lokalplan, der tager højde for de mange ønsker og hensyn, der bør tages i forbindelse med det her nye kapitel i Albertslunds historie, siger borgmester Steen Christiansen fra Albertslund Kommune.

Det er parterne bag transformationen af det tidligere Vridsløselille Statsfængsel, PKA, A. Enggaard og Freja Ejendomme, der i tæt samarbejde med Albertslund Kommune har udarbejdet den første af en række lokalplaner for hele området. De vil alle udgøre en naturlig forlængelse af masterplanen for den nye bydel, som kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i efteråret 2022.

Vridsløses mest urbane kvarter
Bydelens første kvarter, der med lokalplanen er et skridt nærmere, bliver Vridsløses mest urbane kvarter med godt 800 boliger i varierende størrelse fra 50 til 130 kvadratmeter fordelt på seks karréer med hvert sit grønne gårdrum. Karréerne opføres i varierende højder fra fire til seks etager, og de to østlige karréer vil åbne sig mod bydelens nye sø, ligesom der vil være direkte adgang til bydelens nye, grønne aktivitetskile mod nord.

Det grønne område skal fungere som et samlende mødested med blandt andet mulighed for leg, bevægelse, ophold og udeservering. Områdets nye beboere vil kunne bevæge sig rundt i de lokale boliggader, mødes på pladsen og gøre ophold i nicher og gårdrum og sammen skabe en stemning fuld af liv og aktivitet.

- Der bliver tale om et fantastisk nyt kvarter i Albertslund, og vi ser utroligt meget frem til at skabe rammerne for områdets nye beboere og øvrige brugere. Området bliver kendetegnet ved at være indbydende, grønt og med plads til at kombinere både aktiviteter og stille stunder i områdets centrale aktivitetskile. Samtidig skabes et urbant miljø med boliger i flere størrelser, der henvender sig til en række forskellige målgrupper, og fra boligerne bliver der direkte adgang til bydelens store rekreative område, og der vil således være ganske kort fra hjemmets private rammer til områdets pulserende liv og grønne oaser. Vi ser nu frem til at forsætte det gode samarbejde med alle involverede interessenter i de kommende faser, hvor vi projekterer og konkretiserer projektet endeligt, siger projektudviklingschef i A. Enggaard Morten Løgsted.

Kvarteret bliver delvist bilfrit, og områdets parkeringspladser samles i et mobilitetshus i periferien af bydelen op mod banelegemet. Hermed undgår man, at parkerede biler optager plads i gadebilledet og samtidig kommer mobilitetshuset til at fungere som støjværn for den nye bydel.

Kvarteret udvikles som resten af Vridsløse med stor respekt for områdets unikke historie. Området vil blive præget af nybyggeri med facader, der på forskellig vis trækker på elementer fra de eksisterende fængselsbygninger. Lokalplanen omfatter også en ældre, smuk villa, som er bevaringsværdig og som vil undergå en omfattende restaurering. Karrébebyggelserne opføres i tegl i forskellige varme gule og sandfarver, som tager afsæt i de eksisterende bygninger i det tidligere fængsel.

- Med Vridsløse har vi et stykke historie mellem hænderne. Det er vi meget bevidste om, og det skal kunne ses i det vi bygger. Derfor er jeg glad for at vi i tæt samarbejde med Albertslund og kommunens borgere er nået frem til en lokalplan for den første etape af det nye Vridsløse, der både giver mulighed for at skabe et helt enestående kvarter, samtidig med at vi bevarer områdets store kulturhistoriske arv. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at skabe et nyt byområde til gavn for hele kommunen, siger Jon Johnsen, administrerende direktør i PKA.

Christina Jørgensen, adm. direktør i Freja Ejendomme siger:

- Vi glæder os utrolig meget over, at den første af en række lokalplaner nu er godkendt. Det er første skridt mod realisering af visionerne i masterplanen, og jeg er overbevist om, at udviklingen af Vridsløse midt i Albertslund vil give et kæmpe løft til hele kommunen. Vi ser nu frem til det videre arbejde med at sikre den arkitektoniske og kulturhistoriske arv i området og vi er lige nu i gang med at udarbejde en strategi for bevaring og transformation af de eksisterende bygninger i området, hvilket fremadrettet skal sikre det unikke kulturmiljø og den helt særlige stemning i Vridsløse.

Forud for vedtagelsen har lokalplanen været i ni ugers offentlig høring, og det har givet anledning til en mindre justering af lokalplanen i form af bl.a. optimering af tilgængelighed, bedre mulighed for at anvende genbrugsmaterialer i byggeriet samt parkering til ladcykler.

 

Illustration: COBE

 

Fakta: Fra fængsel til ny bydel

2016: Sidste indsatte forlader fængslet og fængselsdriften afvikles.

2019: Kriminalforsorgen overdrager fængslet til Freja Ejendomme.

2020: Albertslund Kommune og Freja Ejendomme igangsætter en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag med fem deltagende teams.

2020: A. Enggaard og PKA indgår købsaftale med Freja Ejendomme.

2021: Med udgangspunkt i de gennemarbejdede forslag fra arkitektkonkurrencen udarbejder A. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme i tæt samarbejde med Cobe, Rambøll, WSP og Albertslund Kommune et forslag til en masterplan for udviklingen af en ny bydel under navnet Vridsløse.

2022: Forslag til masterplan afleveres til Albertslund Kommune og sendes i offentlig høring.

2022: Masterplan for Vridsløse godkendes af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

2023: Rammelokalplan godkendes af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

2023: Lokalplansforslag til Vridsløses første boligkvarter på den sydvestlige del af grunden behandles politisk.

2023: Første lokalplan i Vridsløse-projektet, der dækker den sydvestlige del af grunden, godkendes endeligt af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

Årsregnskab 2023: Faldende men tilfredsstillende resultat henset til et udfordret ejendomsmarked

Nyhed: 23. maj 2024

2023 var endnu et travlt år for A. Enggaard-koncernen præget af store udviklings…

Se nyhed

Ny karrébebyggelse med fællesskab i højsædet skyder op i Gellerup

Nyhed: 02. maj 2024

141 boliger med attraktive fællesfaciliteter er på vej på toppen af Brabrand, hv…

Se nyhed