Arkitektkonkurrence om Vridsløselille Fængsel afsluttes med udstilling

Udviklingen af Vridsløselille Fængsel er i fuld gang, og tirsdag afsluttede man arkitektkonkurrencen, da en vurderingsrapport om de fem projektforslag blev offentliggjort. Fra i dag kan alle interesserede se de fem rådgiverteams’ projekter, som udstilles på Albertslund Bibliotek.

I august blev det offentliggjort, at PKA, Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse, og entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard sammen havde indgået en købsaftale med Freja Ejendomme, statens ejendomsselskab, om Vridsløselille Fængsel. PKA og A. Enggaard skal over de kommende år udvikle den 160.000 kvadratmeter store grund, der huser det nedlagte fængsel, til en ny, grøn bydel med blandt andet boliger.

Fem rådgiverteams har deltaget i arkitektkonkurrencen

Som en del af forarbejdet til den kommende masterplan for området har Freja Ejendomme i samarbejde med A. Enggaard og PKA gennemført en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag med fem rådgiverteams. Alle teams består af en bygningsorienteret tegnestue og en landskabsarkitektonisk underrådgiver.

De deltagende teams er:

  • Cobe med egen landskabsafdeling
  • Schmidt Hammer Lassen Architects med BOGL
  • Vilhelm Lauritzen Arkitekter med STED
  • Atelier Lorenzen og Langkilde med LYTT
  • Alex Poulsen Arkitekter sammen med Schauman og Nordgren Architects samt MASU Planning

De fem projektforslag indeholder hver deres bud på en udformning af landskab og bebyggelse, samt transformation af den bevaringsværdige del af den eksisterende bebyggelse. Det gælder bl.a. den berømte port kendt fra de mange Olsen Banden-film, samt den gamle fængselskirke med det karakteristiske spir.

Tirsdag d. 24. november blev en vurderingsrapport om de fem projekter offentliggjort og den kan blandt andet downloades her

I vurderingsrapporten hedder det blandt andet, at: 

En enig vurderingskomité har fundet, at forslagene fra Schmidt Hammer Lassen Architects + BOGL samt COBE mest overbevisende har svaret på programmets ønsker og krav. Det er vurderingskomiteens anbefaling, at der i det videre arbejde med at udvikle en masterplan, som skal danne ramme for det efterfølgende byggeretsgivende plangrundlag for udviklingen af Fængselsgrunden i Albertslund, tages udgangspunkt i såvel de strategiske som de konkrete bebyggelsesmæssige og landskabelige løsninger forslagene fra COBE og Schmidt Hammer Lassen + BOGL rummer. Begge forslag fremstår helstøbte og klare, men vil ved en bearbejdning og integration af de bedste elementer

fra begge forslag kunne styrkes yderligere. Derudover vil gode ideer og enkeltelementer fra de øvrige tre forslag med fordel kunne integreres i den endelige masterplan.

Som afslutning på parallelopdraget udstilles de fem projektforslag på Albertslund Bibliotek. Udstillingen består af i alt 20 plancher og 5 modeller, og kan ses fra den 25. nov. 2020 til den 10. jan. 2021. Lisbeth Nørskov Poulsen, udviklingschef i Freja Ejendomme siger:


Vi har modtaget fem projektforslag som alle var meget gennemarbejdede og med mange værdifulde input til blandt andet bevaringsstrategi, bæredygtighed og fællesskabsorienteret byggeri i tæt samspil med eksisterende bygninger og natur. Nu bliver det spændende at se, hvordan de mange stærke elementer fra projektforslagene kan indgå i den fremtidige masterplan for området. 

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, siger om forslagene og udviklingsarbejdet med fængslet:

- Området med Vridsløselille Fængsel har stor betydning for udviklingen af fremtidens Albertslund med sin centrale beliggenhed og al den historie, som området indeholder. Det er dejligt nu at se fem konkrete og interessante bud på, hvordan området med det ikoniske fængsel kan udvikles til gavn for byen, nuværende borgere og kommende borgere.Nu skal vi til at have gang i selve udviklingen, hvor det grundige forarbejde, Freja Ejendomme og de kommende ejere har udført, er et rigtig godt fundament. I første omgang handler det om arbejdet med masterplanen. 

Hos A. Enggaard er man ifølge projektudviklingschef Morten Løgsted meget tilfredse med de fem projektforslag, der giver parterne et godt afsæt for det videre arbejde:

- Vi er meget taknemmelige for det store arbejde fra de fem teams og beundrer både deres kreative forslag og store engagement. De fem teams har præsenteret os for flotte og gennemarbejdede bud, der alle rummer en fin balance mellem at bevare og transformere dele af den eksisterende bygningsmasse og samtidig skabe en moderne og attraktiv bydel. Vi glæder os meget til det videre samarbejde med PKA, Freja Ejendomme og Albertslund Kommune om udarbejdelsen af en god og robust masterplan, der skal danne rammerne for udviklingen af en ikonisk, attraktiv og grøn bydel med fokus på tryghed og fællesskab.

Ejendomschef i PKA Nikolaj Stampe udtaler:

- Det er vigtigt for os at skabe en sammenhængende og grøn bydel, hvor både unge og ældre føler sig hjemme og har lyst til at bo. Der skal være klare tråde til områdets særlige historie, og bydelen skal hænge sammen med det øvrige Albertslund, så borgerne føler sig inviteret til at bruge området. Det synes vi, at de fem bud indfanger rigtig godt. Der er på tværs af forslagene mange gode bud på, hvordan vi kan give Albertslund den bedst mulige nye bydel, og vi ser nu frem til at få masterplanen på plads i samarbejde med kommunen og de øvrige parter,

Tæt samarbejde om masterplan

Forude venter flere års tæt samarbejde frem til lokalplanerne foreligger mellem hhv. A. Enggaard, PKA, Freja Ejendomme og Albertslund Kommune om udviklingen af det store område midt i Albertslund. Afsættet for fremtidens bydel tæt på Albertslund Station og Albertslund Centrum bliver en masterplan for området. Masterplanen fastlægger retningslinier for det kommende byggeri, den overordnede trafikløsning og stiforbindelser mv. og selve den struktur for området, der efterfølgende bliver styrende for lokalplanlægningen og dermed de konkrete byggerier og anlæg.

Masterplanen udarbejdes blandt andet på baggrund af projektforslagene i parallelopdraget, hvor det er op til Freja Ejendomme, A. Enggaard og PKA i samarbejde med Albertslund Kommune at udvælge de dele fra de forskellige projekter, man ønsker at arbejde videre med i den samlede masterplan. Masterplanen forventes at bliver udarbejdet i første del af 2021 og efterfølgende sendt i høring.

Lærlingesucces hos A. Enggaard forsætter, mens uddannelsesinstitution også ser lysere på fremtiden

Nyhed: 01. juli 2024

Struktører har længe været en mangelvare i den danske bygge- og anlægsbranche, o…

Se nyhed

Aarhus’ nye 26-etagers business tower har nået toppen

Nyhed: 21. juni 2024

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet…

Se nyhed