Byudviklere afleverer ambitiøst forslag til masterplan for fængselsgrund

A. Enggaard, Freja Ejendomme og PKA har afleveret forslag til en masterplan, der skal realisere visionen om at udvikle Vridsløselille Statsfængsel til en levende, grøn og ikonisk bydel med navnet Vridsløse. Masterplanen ventes at blive sendt i offentlig høring i løbet af foråret, og i høringsperioden kan byens borgere og andre interesserede få unikt indblik i planens indhold via en række borgerettede aktiviteter på grunden samt en ny hjemmeside.

Det bliver en plan om udviklingen af en mangfoldig, tryg og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil samt en tydelig forankring i historien, som politikerne i Albertslund Kommune skal tage stilling til, når fremtiden for Vridsløselille Statsfængsel og fængslets 160.000 kvadratmeter store grund skal politisk behandles.

Det står klart efter entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse PKA og statens ejendomsselskab Freja Ejendomme efter et tæt samarbejde med Albertslund Kommune har lagt sidste hånd på parternes forslag til en masterplan for udviklingen af området til en ny bydel med navnet Vridsløse.

- Vores masterplanoplæg er en foreløbig kulmination på et langt og godt samarbejde med Albertslund Kommune og bygger blandt andet på anbefalinger fra Albertslunds Borgersamling, de gennemarbejdede forslag fra arkitektkonkurrencen i 2020 og ikke mindst vores løbende og konstruktive dialog med eksempelvis Fængslets Venner, Naturgruppen, Handicaprådet og naboer til den nye bydel. Vi ser derfor meget frem til at præsentere vores bud på en plan for udviklingen af en levende og grøn bydel med bæredygtighed i højsædet, siger Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme.

Masterplanen lægger op til opførelsen af mellem 1.400 og 1.600 nye boliger i varierende størrelser og typologier, herunder både lejligheder, studieboliger og rækkehuse, fordelt på seks levende, grønne og delvist bilfrie bykvarterer. Bydelens udformning tager i vid udstrækning udgangspunkt i eksisterende bygningers særegne karaktertræk og kvaliteter, samt særlige hensyn til bydelens omgivelser. Det vil eksempelvis sige, at ny bebyggelse mod jernbanen bliver højere og mere støjskærmende, mens den imod villaerne nord og øst for området bliver lavere.

- Den nye bydel skal danne rammen om et trygt og godt liv for alle aldre med forskellige boligtyper, herunder seniorbofælleskaber og boliger for unge. Der vil være fællesskaber både i det nære naboskab og i de fælles kvartershuse og gårdrum, men også fællesskab i større forstand, hvor bydelen kan være et kulturelt og socialt samlingspunkt for alle borgere i Albertslund Kommune. Det er målet, at byens foreninger, skoler og daginstitutioner kan gøre brug af det tilbud, udtaler ejendomschef i PKA, Nikolaj Stampe.

Et andet bærende element i Vridsløse bliver bæredygtighed, og for at gøre bæredygtighed konkret og målbart vil udviklingen af bydelen gennem alle faser bære præg af kriterierne fra bæredygtighedsordningen DGNB. Det vil ske med henblik på, at Vridsløse skal opnå en DGNB-byområdecertificering på guldniveau.

En bydel med et ekstraordinært præg

Kvartererne bindes sammen af en samlet grøn og rekreativ struktur med i alt fem grønne og urbane kiler. Kilerne indbyder til ophold og aktivitet og bidrager væsentligt til at øge kvaliteten af hele bydelens grønne struktur sammenlignet med i dag. Det sikres gennem bevaring af dele af grundens eksisterende natur samt realiseringen af en omfattende beplantningsstrategi, som blandt andet indebærer tilføjelsen af mange hundrede nye træer.

En stor del af det samlede fængselskompleks og de omkringliggende bygninger bevares, herunder fx hovedbygningen med den ikoniske grønne port, inspektørboligen og kirken, ligesom der er lagt op til bevaring af brudstykker af fængselsmuren som et identitetsbærende element. Andre steder tænkes geometrisk bevaring ind i bydelen. Det gælder fx cellefløjene, der genopføres – så vidt muligt ved brug af fløjenes eksisterende mursten - i en moderne version, som egner sig til boliger.

- Vi ønsker at bygge videre på områdets fantastiske kvaliteter. Udover at tilføre masser af ny natur, sikrer vores placering af de grønne kiler og byrum bevaring af størstedelen af grundens bevaringsværdige træer. Derudover kommer vi også til at dyrke områdets historie og fængslets ikoniske status, så området får et ekstraordinært præg, der sætter bydelen på landkortet. Vi kommer til at bevare, renovere og transformere store dele af de eksisterende bygninger, samt benytte os af andre kulturarvsbevarende greb som eksempelvis at genanvende flere millioner mursten ved omdannelse og genopførsel af eksisterende bygninger, siger projektudviklingschef i A. Enggaard, Morten Løgsted.

Den ikoniske port bliver desuden omdrejningspunktet for et nyt kulturelt centrum der under navnet ’Porten’ bliver et trækplaster og samlingspunkt for hele Albertslund. Porten vil byde på en bred vifte af aktiviteter og begivenheder i fængslets hovedbygninger, det gamle værksted mod syd og på pladsen foran den grønne port. Her kan eksempelvis komme café, galleri, værksted, museum, folkehus, lokal mikroproduktion, markedsdage, koncerter, pop up-restauranter og meget mere.

Ny udstilling og guidede ture på fængselsgrunden

Masterplanen ventes at blive sendt i offentlig høring i løbet af foråret, og når projektet rammer høringsperioden, vil parterne bag invitere interesserede borgere inden for på grunden for at høre nærmere om planerne for den nye bydel.

Her vil der være mulighed for at dykke ned i masterplanen via en udstilling og deltage i guidede ture rundt på den gamle fængselsgrund. Yderligere information kan tilgås via bydelens nye hjemmeside www.vridløse.dk, der lanceres i februar, eller via instagramprofilen Porten_Vridsloese.

Om forslag til masterplan for Vridsløse

• Forslag til masterplan for Vridsløse er udarbejdet af A. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme i tæt samarbejde med Albertslund Kommune.

• Arkitekt: Cobe

• Rådgivere: Rambøll og WSP

Lærlingesucces hos A. Enggaard forsætter, mens uddannelsesinstitution også ser lysere på fremtiden

Nyhed: 01. juli 2024

Struktører har længe været en mangelvare i den danske bygge- og anlægsbranche, o…

Se nyhed

Aarhus’ nye 26-etagers business tower har nået toppen

Nyhed: 21. juni 2024

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet…

Se nyhed