Tre parter bag ambitiøs samarbejdsaftale for udvikling af Odense Havn

Pressemeddelelse: Odense Kommune.

I tæt dialog med beboere, borgere og erhvervsliv skal Odense Havn udvikles til en levende og attraktiv bydel. Her skal være plads til forskellighed, kvalitet i byggeriet og fokus på bæredygtighed. Det er målet med en samarbejdsaftale mellem entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, Odense Kommune og LINDØ port of ODENSE.

Odense Havn kan i de kommende år blive centrum for et af Danmarks største byudviklingsprojekter. En samarbejdsaftale mellem entreprenør A. Enggaard A/S, Odense Kommune og LINDØ port of ODENSE er første skridt i en grundig proces, hvor Odenses borgerne involveres i at skabe en ny bydel på havnen, man har lyst til at bruge og bo i.

Aftalen mellem parterne skal behandles i Odense Kommune, og bliver den godkendt, investerer entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard i samarbejde med pensionskasser betydeligt i at udvikle de samlet op mod 185.000 m2. Her skal visionerne om at skabe en sammenhængende bydel med natur, kvalitetsboliger og erhverv gøres til strategier og konkrete planer, der først lægges efter et års intens borgerinddragelse. Fokus er på at skabe rammerne i fællesskab og på en måde, hvor de hænger sammen med den fysiske plan for området, den økonomisk plan samt realiseringsplanen.

”Det er en fantastisk nyhed for både Odense Havn og for hele vores by. Med aftalen sikrer vi, at både Odense Kommune og borgerne selv også fremadrettet vil have væsentlig indflydelse på, hvordan havnen som bydel skal udvikle sig. Vi prioriterer en inddragelsesproces, hvor byens borgere, foreninger og erhvervsliv involveres og engageres i havnens udvikling, fordi vi gerne vil skabe forandringerne sammen” siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, og tilføjer:

”Vi ønsker en levende havn med plads, forskellighed og grønne åndehuller – og det samme gør vores samarbejdspartnere. Det sætter vi en stor streg under nu, og hvis byrådet bakker op, vil det blive et vigtigt første skridt i et nyt og tæt samarbejde om en ambitiøs udvikling på havnen i Odense med fokus på kvalitet, bæredygtighed og plads til hinanden.

Hele Odenses havn

Bydelsudviklingsplanen skal efterfølgende erstatte Byomdannelsesplan 2.0 for havnens transformation fra industrihavn til levende bydel ved vandet, som et enigt byråd i Odense vedtog i 2016. Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt, håber også, at byrådet godkender aftalen og glæder sig over, at det er lykkedes at finde en storinvestor, som ønsker at overtage alle de syv områder.

”Det er mit håb, at vi får skabt en havn, der kan måle sig med andre store havneområder i Danmark, som har udviklet sig til boliger og bydele. Her er flotte arkitektoniske bygninger omgivet af liv, kultur og aktiviteter på vandet. Sådan skal det også være i Odense, for det fortjener byen og havnen, og det er også de ambitioner, som byrådet har haft siden 2016. Nu skal de føres ud i livet, og her tror jeg, at A. Enggaard kan være den helt rette partner,” siger han og tilføjer:

”Med samarbejdsaftalen har vi indledt en proces, der kan munde ud i, at samme investor overtager alle syv områder i inderhavnen. Det giver mulighed for, at området kan udvikles som en helhed, og det mener jeg er afgørende for at skabe en spændende bydel. En del af Odense, som respekterer sin historie og skaber noget nyt til gavn for by og borgere. Jeg hæfter mig også ved, at A. Enggaard sigter mod, at mindst 30 procent bliver ejerboliger. Herved kan flere odenseanere få et ejerskab til havnen og mulighed for at spare op i egen bolig. Samlet set er jeg meget positiv i forhold til havnens fremtidige udvikling.”

Erfaren byudvikler

Det er entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S med afdelinger i Aalborg, Aarhus og Fredericia, der har indgået samarbejdsaftalen. Virksomheden har stor erfaring med store byudviklingsprojekter i Danmark blandt andet Ceres Byen i Aarhus, Østre Havn i Aalborg og Vridsløse Lille i København, hvor der er særligt fokus på den eksisterende historiske bygningsmasse. Aktuelt er A. Enggaard A/S også i gang med to store kystnære projekter i Aalborg, henholdsvis De Danske Spritfabrikkers tidligere fabriksområde og Stigsborg Havnefront – begge beliggende ned til Limfjorden – og i Aarhus er A. Enggaard en stor del af udviklingen af det nye område Sydhavnskvarteret på Aarhus Havn.

”Vi ser et meget stort udviklingspotentiale i Odense generelt og i havneområderne specifikt. Vi er derfor meget tilfredse med den samarbejdsaftale, vi har indgået med LINDØ port of ODENSE og Odense Kommune, og vi glæder os til over de kommende år og i samarbejde med forskellige pensionskasser at tage fat på arbejdet, hvis alt falder på plads. Her har vi selvsagt stor respekt for den igangværende politiske proces, hvor vi afventer den endelige godkendelse fra byrådet. Vi går til sagen med store ambitioner, og jeg tør godt love, at vi vil trække på alle vores mange erfaringer med udvikling af hele bydele med velfungerende byliv fra f.eks. Aarhus, Aalborg og København,” siger entreprenør Asger Enggaard og fortsætter:

”Der er ingen tvivl om, at Odense gennemgår en spændende udvikling med blandt andet den nye letbane, og at vi ser ind i en vækstperiode for byen. I 2020 tog vi hul på vores første byudviklingsprojekt i byen, og vi håber meget på, at vi med denne potentielle aftale får mulighed for i endnu højere grad at bidrage til den positive udvikling. Vi tror derfor på, at vi med vores erfaring og kommunens visionære tilgang til byudvikling har alle muligheder for at omdanne Odense Inderhavn til en attraktiv og levende bydel for både beboere, brugere og besøgende med fokus på blandt andet social bæredygtighed, bevaring og udbygning af områdets særlige kendetegn og et varieret boligudbud.”

A. Enggaard er med pensionsselskabet PKA som medinvestor allerede i dag godt i gang med opførelsen af den nye bydel Slagteribyen på den gamle slagterigrund på Rugaardsvej.

Stor dag for Odense og odenseanerne

Det er LINDØ port af ODENSE, der skal sælge de syv arealer til A. Enggaard A/S, og her glæder direktør Carsten Aa sig over, at det er lykkes at finde en potentiel køber, der deler visionerne om at udvikle Odense og Odense Havn.

”Første vigtige skridt er samarbejdsaftalen, som der nu er enighed om. Næste skridt følger, når byrådet endeligt godkender aftalen, og det bliver en stor dag for Odense. I mere end 200 år har havnen skabt udvikling og arbejdspladser i byen. Nu giver vi den tilbage til byen og byens borgere, så et nyt kapitel i byens udvikling kan fortsætte i tråd med byrådets og borgernes ønsker for området,” siger Carsten Aa og fortsætter:

”Vi glæder os meget til at følge udviklingen af en ny, spændende bydel i inderhavnen, hvor A. Enggaard deler vores visioner om at gøre Odense endnu mere attraktiv. Vi har investeret massivt i den nye havn ved Lindø, så den i dag er en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling. Det gør havnen til vækstmotor for både Fyn og Danmark, og det går hånd i hånd med, at inderhavnen bliver omdannet til en ny bydel, der sammen med havnen kan gøre Odense endnu mere attraktiv for både tilflyttere og yderligere investeringer.”

Samarbejdsaftalen er på dagsordenen på byrådsmødet onsdag 3. marts 2021.

Fakta om Odense Inderhavn: 

Den første byomdannelsesplan for Odense Havn blev vedtaget i 2003. Siden er der bl.a. blevet bygget i alt 1.350 boliger samt kontorer/erhverv. Hertil kommer blandt andet Havneparken, Nordatlantisk Hus og Havnebadet. Siden er Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn blevet vedtaget og det er den, der erstattes af den nye Bydelsudviklingsplan.

De syv delområder med delvist tilhørende vandarealer, som A. Enggaard A/S køber helt eller delvist er:

  • Bryggen (47.570 m2 - området tættest på Åløkkeskoven)
  • Søkvarteret (44.650 m2 - området i forlængelse af Åløkkeskoven på venstre side af Gammelsø)
  • Siloøen (20.992 m2)
  • Byens Ø (28.195 m2)
  • Havnegadekvarteret (14.080 m2 – området på højre side af Havnegade fra Buchwaldsgade til Nørrevoldgade)
  • Pakhuskajen (21.904 m2 - området på venstre side af Havnegade fra Nørrevoldgade til Malmøgade)
  • Hjørnet af Promenadebyen ud mod Toldbodgade. (5.721 m2)

Årsregnskab 2023: Faldende men tilfredsstillende resultat henset til et udfordret ejendomsmarked

Nyhed: 23. maj 2024

2023 var endnu et travlt år for A. Enggaard-koncernen præget af store udviklings…

Se nyhed

Ny karrébebyggelse med fællesskab i højsædet skyder op i Gellerup

Nyhed: 02. maj 2024

141 boliger med attraktive fællesfaciliteter er på vej på toppen af Brabrand, hv…

Se nyhed