Auto College, Aalborg

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.

Sammenhængen mellem den praktiske og teoretiske undervisning er prioriteret højt. Mulighederne for afvekslende undervisningsformer er forsøgt styrket. Der kan eks. køres biler ind i et teorilokale, og caféområder på 1. sals gangbroer danner overgang mellem teorilokaler og værksteder.

Byggeår
2008-2009
Ingeniør
Niras A/S
Bygherre
Aalborg Tegl A/S
Arkitekt
C.F. Møller A/S
Størrelse
8.000 m² administration, undervisningslokaler og værkstedshaller; 500 m² lagerhal 200 m² udv. prøvestand