Kalvebod Brygge, København

Byggeriet udføres i totalentreprise og OPP i tæt dialog med og til Bygningsstyrelsen. Kommende lejere i huset bliver bl.a. Trafikstyrelsen, Banedanmark, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.

Huset, der er DGNB-certificeret til guld, opføres i lavenergiklasse 2020 og er på i alt 40.765 m² incl. 19.332 m² kælder.

Hovedformålet med projektet er, at tilvejebringe attraktive, effektive og totaløkonomisk optimale kontorlokaler, der kan anvendes fleksibelt. Lokalerne skal indrettes således, at de uden ombygning kan anvendes til forskellige statsinstitutioner, og at de løbende kan tilpasses de enkelte brugeres ændrede behov.

Bebyggelsen skal fremtræde markant og karakterfuld i forhold til det samlede byområde - Vesterbro, Hovedbanegården, Kalvebod Brygge og indkørslen til København. Bebyggelsen skal aktivt inddrage parkstrøget, som er områdets markante og samlende element, i en arkitektur, der muliggør både offentlige og mere private oplevelser og funktioner. Det fysiske miljø skal danne ramme om et åbent og dynamisk arbejdsmiljø, der stimulerer både arbejdsro og videndeling i varierede faglige og sociale miljøer. Der skal være fokus på tilgængelighed og rumlige kvaliteter som rumhøjde og variation.

Huset kommer til at rumme flere fællesfaciliteter, som bl.a. en reception, mødecenter og undervisning, kantine og café, motionsrum og udstillingsarealer samt arkiver.
Byggeriet forventes afsluttet i 2018.

Byggeår
2015-2019
Ingeniør
MOE A/S
Bygherre
Nordea Liv og Pension
Arkitekt
Arkitema Architects
Beliggenhed
København V
Størrelse
40.765 m² kontorhus og 19.332 m² P-kælder.