4 Retsbygninger, Kolding, Holbæk, Holstebro og Herning

De 4 retsbygninger i hhv. Kolding, Holbæk, Holstebro og Herning er alle opført i samme periode og alle som OPP-projekter.

De er alle 4 opført med design og kvalitetsmaterialer der dels ud-stråler værdighed og autoritet, og samtidig understøtter Retten som en imødekommende og åben organisation.

Ny retsbygning i Holbæk - Areal 4.150 m²

Ny retsbygning i Herning - Areal 4.000 m²

Ny retsbygning i Holstebro - Areal 4.150 m²

Ny retsbygning i Kolding - Areal 6.500 m²

Retsbygningen i Kolding består af to bygninger både for Byret samt biting for Vestre Landsret.

Bygningerne er opført som to selvstændige bygninger forbundet af en glasgang over to etager.

Årsagerne til, at der er tale om to huse er, at der er skabt en afstand mellem byretten på den ene side og landsretten på den anden. Det gør også, at borgeren oplever, at der rent faktisk er tale om 2 forskellige retsbygninger.

I den mindste af bygningerne er der fire etager – primært indrettet med administration og dommerkontorer. På stueetagen råder et biting for Vestre Landsret.

I den største af bygningerne er der 11 retssale, inkl. den imponer-ende store nævningeretssal med ekstra mange tilhørerpladser.

Bygningen er opført i Energiklasse 1, BR08.

Byggeår
2010 - 2012

Bygherre
Bygningsstyrelsen

Beliggenhed
Kolding, Holbæk, Holstebro og Herning

Ingeniør
Bascon A/S

Arkitekt
Arkitema Architechts

Størrelse
Samlet areal 18.800 m²