Auto College, Aalborg

Et skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien - Auto-College.

Sammenhængen mellem den praktiske og teoretiske undervisning er prioriteret højt.
Mulighederne for afvekslende undervisningsformer er forsøgt styrket.
Der kan eks. køres biler ind i et teorilokale, og caféområder på 1. sals gangbroer danner overgang mellem teorilokaler og værksteder.

Byggeår
2008 - 2009

Bygherre
Aalborg Tegl A/S

Beliggenhed
Teglværket,
9400 Nørresundby

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
C.F. Møller A/S

Størrelse
8.000 m² administration, undervisningslokaler og værkstedshaller; 500 m² lagerhal 200 m² udv. prøvestand