Bådhusene, Fredericia C

Byggeriet, der betegnes som Sønder Voldgade Kvarteret, er et område, som består af forskellige byggefelter, hvorpå der skal bygges punkthuse, rækkehuse, erhvervsbyggeri, detailbyggeri og parkeringshuse. En omdannelse af det gamle havneområde skal blive til en moderne levende bydel. En bydel, som skal være med til at tilføre nye beboere til området og med til at skabe vækst med nye erhvervsbyggerier.

Den nye bydel bliver koblet til Fredericias eksisterende by struktur, som en Ø mellem havn og by. Tanken bag landskabsbearbejdningen er det grønne landskab – en grøn ø med stor variation i beplantningen, som tilgodeser en stor biodiversitet i området.

Pinnebergs Bastion, Fisketorvet og Toldkammeret er nogle af de nye pladser med café, restaurant og udeopholds muligheder for byens og områdets beboere. Skibsbroen – den nye promenade, som kobles på gågaden i midtbyen, vil med forbindelsen til gammel havn (den nye lystbådehavn) være en attraktion for både turister og byens beboere. Belægninger vil være i beton med træ på bådebroerne. Fisketorvet er en offentlig plads, hvor der er mulighed for at komme ned til slæbestedet med sin båd for at sætte den i vandet. Det er ønsket, at hele området fremstår som en helhed i sit materialevalg og udtryk, men med små variationer.

Bebyggelserne er disponeret med punkthuse i fire til seks etager, som placeres i forbindelse med havnebassinet, mens erhvervsbebyggelsen på fem etager placeres mod den eksisterende aktive erhvervshavn. Parkeringshus og erhvervsbyggeriet afslutter bystrukturen mod vest, mens en gruppe rækkehuse placeres mod øst.

Byggeår
2017 - 2021

Bygherre
A. Enggaard A/S

Beliggenhed
Sønder Voldgade Kvarteret,
7000 Fredericia C

Ingeniør
Rambøll A/S

Arkitekt
schmidt / hammer / lassen Architects og SLA

Størrelse
7.000 m² boliger