Brokvarteret Byggefelt C - P. Hiort-Lorenzens Vej, 8000 Aarhus C

Brokvarteret er et nyt boligområde, lokaliseret op mod godsbanen i Aarhus, og indgår som en del af en visionsplan for et større udviklingsområde langs Søren Frichs Vej.

Byggeriet består af 217 boliger med tilhørende viceværtskontor og erhvervsbyggeri.

Boligudbuddet bliver blandet - både i ejerform og størrelse. Der bliver både plads til børnefamilier i hhv. lejlighederne og i byrummene. Byrum og facader tænkes grønne med træer i gaderne.

Der bygges i blandede højder og udtryk - 4-6 etager, med både butikker og mødesteder der gør kvarteret til "en by i byen".

Se projekthjemmeside

Byggeår
2021 - 2023

Bygherre
PKAE

Beliggenhed
Brokvarteret, Aarhus C

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
C.F. Møller Architects

Størrelse
17.500 m² Boliger +
700 m² Erhverv