Brokvarteret Byggefelt D - P. Hiort-Lorenzens Vej, 8000 Aarhus C

Brokvarteret er et nyt boligområde lokaliseret op mod Godsbanen i Aarhus, det indgår som en del af en visionsplan, for et større udviklingsområde langs Søren Frichs Vej, med afgrænsning mod øst af Godsbanen og mod vest af Åbyhøj.

Arkitekterne har udarbejdet et skitseprojekt for hele området.

Der opføres forskellige karrébebyggelser fordelt på boliger, erhverv og P-kælder.

Boligerne kommer til at bestå af hhv. ejerlejligheder, udlejningslejligheder, almene boliger samt ungdomsboliger.

Se projekthjemmeside

Byggeår
2019 - 2021

Bygherre
PKAE

Beliggenhed
Brokvarteret, Aarhus C

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
C.F. Møller Architects

Størrelse
17.000 m² etageareal - 206 boliger og 1 viceværtkontor