Brokvarteret Byggefelt E & F - P. Hiort-Lorenzens Vej, 8000 Aarhus C

Brokvarteret er et nyt boligområde, lokaliseret op mod godsbanen i Aarhus, og indgår som en del af en visionsplan for et større udvik-lingsområde langs Søren Frichs Vej, med afgrænsning mod øst af Godsbanen og mod vest af Åbyhøj.

Karrébebyggelsen består af 3 erhvervslokaler og 225 boliger i vari-erende højde på 5-7 etager med et inde liggende hævet gårdrum, indrettet med grønne friarealer til leg og ophold.

Under gårdrummet er P-konstruktionen beliggende med 202 parkeringspladser fordelt på to niveauer.

Se projekthjemmeside

Byggeår
2020 - 2022

Bygherre
SFV 7-9 ApS,
Ejendomsselskabet
Olav de Linde A/S
og ALBOA

Beliggenhed
Brokvarteret,
8000 Aarhus C

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
C.F. Møller

Størrelse
18.000 m² boliger +
340 m² erhverv og
6.500 m² P-kælder i 2 niveauer