Dansk Supermarked, Årslev

Administrationsbygningen er i 2010 opført af A. Enggaard A/S i totalentreprise.

I 2012 er bygningen udvidet og i både 2013 - 2014 og 2016 - 2017 er der yderligere opført henholdsvis 7.600 m² og 6.400 m² administrationsbygning i forlængelse af tidligere byggeri.

Administrationsbygningen for Dansk Supermarked i Årslev er præget af stor fleksibilitet og funktionalitet. Det er et moderne kontorhus, der signalerer åbenhed, transparens og tilgængelighed.

Byggeår
2008 - 2010 Etape 1,
2012 Tilbygning, etape 2,
2013 - 2014 Tilbygn., etape 3/3A,
2016 - 2017 Tilbygn., etape 4

Bygherre
Dansk Supermarked A/S

Størrelse
7.500 m² (Etape 1), 1.000 m² (Etape 2), 7.600 m² (Etape 3 og 3A), 6.400 m² (Etape 4)

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
Aarhus Arkitekterne A/S