Godsbanearealet, Aalborg Hotel og boliger

Der er opført i alt 126 hotelværelser for Zlepp Hotels.

Bebyggelsen rummer samlet set 247 lejeboliger, hvor bygherren er P/S PKAE.

Først blev hotellet bygget, de tre lejlighedskomplekser et ad gangen. 

Dette projekt afslutter den visionære og storstilede plan for områdets forvandling, som DSB i sin tid foreslog Aalborg Kommune.

Gennem de seneste år er der skudt uddannelsesinstitutioner, en dagligvarebutik og masser af lejligheder op i området.

Byggeår
2017 - 2019

Bygherre
P/S PKAE
Lejer: Zlepp Hotel

Beliggenhed
Godsbanearealet, Aalborg

Ingeniør
Sweco

Arkitekt
Friis & Moltke Architects

Størrelse
Hotel: 4.200 m²
Boliger: 21.000 m²