Kalvebod Brygge, København

Byggeriet udføres i totalentreprise og OPP i tæt dialog med og til Bygningsstyrelsen. Kommende lejere i huset bliver bl.a. Trafikstyrelsen, Banedanmark, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.

Hovedformålet med projektet er, at tilvejebringe attraktive, effektive og totaløkonomisk optimale kontorlokaler, der kan anvendes fleksibelt. Lokalerne skal indrettes således, at de uden ombygning kan anvendes til forskellige statsinstitutioner, og at de løbende kan tilpasses de enkelte brugeres ændrede behov.

Bebyggelsen skal fremtræde markant og karakterfuld i forhold til det samlede byområde - Vesterbro, Hovedbanegården, Kalvebod Brygge og indkørslen til København. Bebyggelsen skal aktivt inddrage parkstrøget, som er områdets markante og samlende element, i en arkitektur, der muliggør både offentlige og mere private oplevelser og funktioner. Det fysiske miljø skal danne ramme om et åbent og dynamisk arbejdsmiljø, der stimulerer både arbejdsro og videndeling i varierede faglige og sociale miljøer. Der skal være fokus på tilgængelighed og rumlige kvaliteter som rumhøjde og variation.

Huset rummer flere fællesfaciliteter, som bl.a. en reception, mødecenter og undervisning, kantine og café, motionsrum og udstillingsarealer samt arkiver.

Huset, der er DGNB-certificeret til guld, opføres i lavenergiklasse 2020.

Byggeår
2015 - 2018

Bygherre
Velliv, Pension & Livsforsikring

Beliggenhed
Carsten Niebuhrs Gade 43, København V

Ingeniør
Artelia A/S

Arkitekt
Arkitema Architects

Størrelse
40.765 m² kontorhus og
19.332 m² P-kælder.