Lærernes Pension, Område 1, Nørresundby

Bebyggelsen består af 3 længehuse opført i 5 og 6 etager.

De tre bygningskroppe danner et fælles sydvendt gårdrum.

Langs byggefeltets grænser er bygningerne opført forskudt, så de imødekommer lokalplanens krav.

Der er i alt planlagt 70 lejeboliger fordelt på de 3 længehuse.

Bebyggelsen opføres som murede bygningskroppe i tegl, med lyse udkragende altaner og altangange.

Byggeår
2017 - 2019

Bygherre
Lærernes Pension

Beliggenhed
Laurits Hauges Vej 2-4-8, 9400 Nørresundby

Ingeniør
Orbicon A/S

Arkitekt
Arkitektfirmaet Nord A/S

Størrelse
5.700 m²