Navitas, Aarhus

Navitas er et videncenter til 2.700 studerende, undervisere, fors-kere, iværksættere og virksomheder under samme tag.

Bygningen er bl.a. udstyret med moderne laboratoriefaciliteter. Den opfylder principperne for integreret energidesign. Det betyder, at bygningen konstant tilpasser sig sine brugere med det lavest mulige energiforbrug.

På taget af Navitas forsyner 1.280 solceller bygningen med energi, og i de nederste etager afkøles bygningen med havvand.

Foruden højisolering, 3-lags-vinduer, frikøl, havvandskøl og integre-ret energidesign har bygningen solceller over et tagareal på i alt 5.500 m²

ENERGIKLASSE
Energiklasse 1 (BR2015) - Danmarks største lavenergi-byggeri.

Byggeår
2010 - 2014

Bygherre
Ingeniørhøjskolen i Aarhus,
Aarhus Maskinmesterskole,
Incuba samt Aarhus Kommune

Beliggenhed
Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C

Ingeniør
ALECTIA A/S - nu Niras A/S

Arkitekt
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter,
Christensen & Co Arkitekter

Størrelse
62.000 m² inkl.
8.500 m² p-kælder