P-hus, Havnemøllen P1, Østre Havn, Aalborg

Parkeringshus i 8 etager med i alt 591 parkeringspladser.

Facaderne på parkeringshuset består af  ekstruderet aluminiumslameller, der tillader naturlig dagslys at trænge ind i bygningen og også muliggør planter at få fat.

Grønne facader absorberer CO2 fra luften, øger iltniveauet og tilføjer en række andre positive miljøkvaliteter til byen. Plantning kan også filtrere støv- og forureningspartikler fra luften og reducere vejtrafik-støjniveauet i området. De grønne facader vil også skabe et nyt levested i byen, et miniøkosystem, hvor insekter og fugle kan trives.

Se projekthjemmeside

Byggeår
2017 - 2018

Bygherre
Østre Havnepromenade A/S

Beliggenhed
Østre Havn

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
Sangberg Architects

Størrelse
15.500 m²