P-hus, Østre Havnegade, Aalborg

Parkeringshus i 7 etager med i alt 398 parkeringspladser. 
P‐husets vægge, ramper og etagedæk udføres som betonelementer. Bebyggelsen er organiseret som en blok med forskudte etager, som er lavest mod øst (Østskibet) og højest mod vest (Vestskibet).
Udvendige materialer:
Bygningens ydre facade bliver en teglbeklædt base i stueetagen (Niveau 0), i rødbrune nuancer. Basen tilfører byrummet varme og stoflighed i menneskelig skala. Derudover aktiveres basen med indgange, frem‐ og tilbagespring samt bænke / siddemuligheder som inviterer til ophold.  Fra niveau 1‐7 bliver den ydre facade hvide aluminiumslameller, som står i kontrast til den tunge base, samtidig med, at den lyse facade ikke suger alt lyset i et ret tætbebygget område.  
Ideen med facadedesignet er at indpasse huset sammen med de andre hvide nabobygninger i området, men samtidig lave en base som indpasser sig med de lave eksisterende teglbygninger.

Byggeår
2017-2018

Bygherre
Østre Havnepromenade A/S

Størrelse
11.000 m²

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
Sangberg Architects