Pumpestation, Thistedvej, Aalborg

Baggrunden for arbejdet ved Thistedvej, er Aalborg Kommunes spildevandsplan og et krav om nedlæggelse af eksisterende renseanlæg ved Flyvestation Aalborg. 

Grundet jordbundsforholdene er en stor del af entreprisen projekteret med pilotrørsboringer mellem byggegruber. 

Byggeår
2015

Bygherre
Aalborg Kommune

Størrelse
5 stk. spunsgruber, 420 m pilotrørsboring med stålrørsforing, 220 m gravede ledninger. Krydsning af å (gravning) og etablering af pumpestation.

Ingeniør
EnviDan

Beliggenhed
Thistedvej, Aalborg