Salling Roof Garden, Aarhus C

Salling Roof Garden hedder den nye bypark, med udsigt 360 grader rundt i byens horisont-linje. Grønt, gratis og tilgængeligt for alle. Plads til kunst, fordybelse eller blot hænge ud. En oase til alle, med frodig beplantning på taget inkl.  buske, forskellige græssorter samt 15 meter høje træer. Der vil være gangbroer, der forbinder byparken i højden over beplantningen. Glasgange -og vægge, som bl.a. giver kig hele vejen gennem, men også kik til bunden af stormagasinet.

Hotspots med forskellige kulturelle tilbud og installationer. Himmel-gynger, solkroge og opholdsarealer og ikke mindst en udkigsplat-form i 4 meters højde og i alt 35 meter over Strøget - med pano-ramaview over hele Aarhusbugten, mod Mols og mod Moesgaard i syd.

På samme måde som Rooftop er blevet et foregangsbillede for tag-udnyttelse både nationalt og internationalt, har Roof Garden poten-tialet til at sætte nye standarder for grønne oaser. Ambitionen om at skabe en spektakulær, grøn oase i byrummet forventes at opnå international opmærksomhed og anerkendelse mener VisitAarhus.

Efter endt projektering planlægges byggeriet igangsat sidst på året 2021, og allerede næste sommer forventes Salling Roof Garden at åbne.

Byggeår
2021 - 2022 (sommeren)

Arkitekt
Henning Larsens
tegnestue

Størrelse
1.400 m²

Bygherre
Salling Group

Beliggenhed
Søndergade 27,
Aarhus