Sundheds- og Kvartershus, Aalborg Ø

Et nyskabende sundheds- og kvartershus indeholdende private, regionale og kommunale sundhedstilbud.
Her finder borgerne fra kvarteret både læger, sundhedsplejerske/ jordemødre, fysioterapeuter og hjemmepleje.
Desuden rummer huset nærpoliti, café, fitness, apotek, undervis-ningslokaler og kontorer for boligsocialt arbejde.

Byggeriet er udført efter lav-energiklasse 2015.
Der er i den forbindelse bl.a. installeret et solcelleanlæg på taget. Anlægget dækker en del af husets el-behov, og på dage, hvor det producerer for meget, overføres den overskydende el til nettet og herfor afregnes 1:1 med el-leverandøren.

Byggeår
2011 - 2012

Bygherre
Boligforeningen
Himmerland

Beliggenhed
Fyrkildevej 7,
9220 Aalborg Øst

Ingeniør
ISC Rådgivende Ingeniører

Arkitekt
C.F. Møllers Tegnestue

Størrelse
7.500 m²