Tech College Aalborg, Smedeskolen

Hovedbygning på 6.500 m² bygget i år 2000, til elever på Tech College, Aalborg - Smedeskolen.

Udvidelse af bygningerne med 3.000 m² i 2003-2004.

Sammenhængen mellem den praktiske og teoretiske undervisning er højt prioriteret.

Teorilokalerne er placeret i to etager med direkte adgang til og visuel sammenhæng med værkstederne.

Dette styrker mulighederne for varierede undervisningsmetoder.

Det er fx muligt at køre biler ind i et teorilokale, og caféarealer på gangbroerne i stueetagen danner en overgang mellem teorilokaler og værksteder.

Mod syd og nord danner bygningen 2 gårdrum, der dels fungerer som adgangsarealer og dels som rekreative områder i direkte tilknytning til undervisningslokalerne.

Byggeår
2000
Udvidelse 2003 - 2004

Bygherre
A. Enggaard A/S

Beliggenhed
Sigrid Undsets Vej 3,
Aalborg Øst

Ingeniør
Moe & Brødsgaard A/S
(Larsen & Laursen)

Arkitekt
C.F. Møller Architects

Størrelse
6.500 m²,
Udvidelse 3.000 m²