Udvidelse af E45, Aalborg

Grundet store trafikale udfordringer i Aalborg, udvides motorvejen syd for Limfjordstunellen.

Der blev etableret et ekstra spor fra tunellen til afkørsel ved Øster Uttrupvej.

Arbejderne blev udført i tre faser:

1. Nødsporssiden
2. Nyt hurtigt spor
3. Udlægning SMA

Byggeår
2015

Beliggenhed
Aalborg

Bygherre
Vejdirektoratet

Størrelse
18.000 m² asfalt. Trafikomlægninger, udgravning af vejkasse, afvandingsarbejder, skilte og portaler.