VIA Campus C, Aarhus

Byggeriet huser 5.500 studerende inden for pædagog-, lærer-, og socialrådgiveruddannelse + de kreative og merkantile fag samt bygningskonstruktøruddannelsen. Samt godt 400 med­arbejdere.

Den nye skole spreder sig over i alt 5 bygninger, som sluttes sammen af en gangbro.

Bygningen indeholder hundredvis af lyse og rummelige undervis-nings- og faglokaler med det sidste nye indenfor teknisk udstyr - store lyse auditorier. Haller til bl.a. idræt og dans. Scener til teater og koncerter. Multibane på taget. Masser af kroge til arbejde og hygge. Stor kantine samt studenter-café. Et veludstyret bibliotek. En nyanlagt park med beplantning og bænke-miljø.
 
Alle lokaler af lidt grov karakter som træ- og metalsløjd, sy-værk-steder, kemi- og fysiklaboratorier, drama, idrætslokaler m.m., er udført med synlige installationer under træbetonlofter og med overflader, der passer til det aktuelle brug. Projektingen igennem har der været stor fokus på det æstetiske, i forhold til udformningen af de synlige installationer. Der har været fokus på føringsveje, begrænsning i anvendelse af reduktioner og retningsskift, gennemføringer i vægge, bæringer m.m.  

I samme ombæring er der brugt mange kræfter på, at koordinere ønsker og krav til de tekniske installationer i disse lokaler, der som følge af deres brug er meget installationstunge. I forbindelse med opførelsen af byggeriet er der af bygherren indkøbt nogle store og flotte kunstinstallationer.   

A. Enggaard deltog aktivt i tilpasningen og installationen af disse. Bl.a. var vi med til at håndtere og sikre muligheden for installation af en næsten 3 tons tung "Mobile" af Jeppe Hein, der nu pryder det største atrium i byggeriet. 
 
VIA Campus C kan betegnes som et teknisk kompliceret og samtidig et komplekst byggeri.

Byggeår
2012 - 2015

Bygherre
VIA University College

Beliggenhed
Ceres Allé 9,
8000 Aarhus C

Ingeniør
Niras A/S

Arkitekt
Arkitema Architects K/S

Størrelse
42.500 m² +
4.000 m² p-kælder