Årsregnskab 2023: Faldende men tilfredsstillende resultat henset til et udfordret ejendomsmarked

2023 var endnu et travlt år for A. Enggaard-koncernen præget af store udviklingsprojekter i hele landet. Resultatet var udfordret af afmatningen på ejendomsmarkedet og de stigende byggepriser, men en solid ordrebog med udvikling af bydele og store enkeltprojekter betyder, at virksomheden står stærkt.

A. Enggaard-koncernen, der er familieejet i 3. generation, har i 2023 realiseret en omsætning på 2,6 milliarder kroner. Et aktivitetsniveau, der trods en mindre tilbagegang sammenlignet med året før er det næsthøjeste i virksomhedens 80 år lange historie. Resultatet landede på 138,3 millioner kroner efter skat, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til de seneste års stærke resultater. 

- Det har været endnu et travlt år, hvor vores dygtige medarbejdere både har afleveret og opstartet en masse spændende projekter på tværs af landet. Som det generelt har været tilfældet i byggebranchen, har det også været et udfordrende år. De høje priser kan mærkes, og det høje renteniveau har besværliggjort markedet for salg og ført til negative værdireguleringer på ejendomme, og det kan selvfølgelig ses på vores resultat, som ligger under det forventede, men dog på et tilfredsstillende niveau set i lyset af de svære markedsvilkår, siger entreprenør Asger Enggaard, og fortsætter:

- Som familieejet virksomhed kan vi tillade os at arbejde langsigtet og i mindre grad bekymre os om udsvingene fra år til år som følge af ændrede markedsvilkår. Dem er vi ikke herre over, men det er vi til gengæld over vores egen præstation, og her er jeg meget tilfreds med den indsats vores flere end 500 medarbejdere har leveret sammen med vores dygtige samarbejdspartnere. Vi formår at holde dampen oppe med nogle af landets største byudviklingsprojekter og mest spændende entrepriser, og det vidner om en stærk kultur. Jeg er meget stolt af, at vi lykkes med at fastholde den kultur, selvom vi bliver flere og mere spredt geografisk, og selvom vi i dag med vores stærke håndværksmæssige traditioner som fundament har udviklet os til en mere tværfaglig organisation med mange forskellige kompetencer og fagligheder.

2023 var også året, hvor A. Enggaard kunne fejre 80-års jubilæum. Her var alle medarbejdere samt ægtefæller og partnere samlet til stor fest på det tidligere Vridsløselille Statsfængsels gamle fængselsgrund i Albertslund, der i øjeblikket er omdrejningspunktet for et af landet største byudviklingsprojekter. Et projekt A. Enggaard står bag sammen med pensionskassen PKA, og som i år går ind i en ny fase med de første nye byggerier på grunden.

Fakta: Udpluk af projekter afleveret i 2023
- 386 lejeboliger til Lærernes Pension og Erik Sørensen Byg A/S på Stigsborg Brygge i Aalborg
- Kontorhuset KANT på 6.500 kvadratmeter på Østre Havn i Aalborg
- 5.500 kvadratmeter tilbygning til Novo Nordisk i Hjørring
- 123 lejeboliger og nyt friplejehjem i Gellerup til P/S PKAE Ejendom
- 50 lejeboliger i Slagteribyen i Odense til P/S PKAE Ejendom

Voksende ejerskab og ansvar for udviklingen af landets største byer
A. Enggaard har over de seneste 5-10 år bygget videre på sin stærke entreprenør- og projektudviklingsvirksomhed og er i dag også en stærk bygherre, byudvikler og driftsvirksomhed. Den udvikling har ført til, at virksomheden har stor succes med langsigtet udvikling, opførelse og ikke mindst drift af hele bydele.

Gennem 2023 har virksomheden desuden videreudviklet sit strategiske partnerskab med pensionskassen PKA, så parterne i deres fællesejede selskab P/S PKAE Ejendom nu i fællesskab har ejendomme i drift for mere end fem milliarder kroner fordelt på over 2.000 lejemål.

- Vi har yderligere 4.000 boliger og flere end 100.000 kvadratmeter erhvervslejemål på vej i regi af vores samarbejde med PKA. Boligerne er typisk en del af større bydele, som vi udvikler, og hvor vi foruden boliger og erhvervslokaler arbejder dedikeret og målrettet med at skabe attraktive byrum og gode rammer for et godt byliv og fællesskab. Vi er meget motiveret af at bidrage til den positive byudvikling på tværs af landet, og som udlejer har vi desuden en helt klar interesse i at skabe de absolut bedste betingelser for, at bydelene bliver attraktive både på kort og på lang sigt, siger Asger Enggaard.

Af større byudviklingsprojekter kan blandt andet nævnes Vridsløse i Albertslund, Gellerup og Sydhavnskvarteret i Aarhus, den indre havn og Banebyen i Odense, samt Spritten, Østre Havn og Stigsborg Brygge i Aalborg.

Udover det tætte samarbejde med PKA har virksomheden også stærke samarbejder med pensionskasser som PFA, Lærernes Pension og Velliv. Samarbejdet med pensionskasserne er med til at sikre A. Enggaard en yderst robust ordrebog, der foruden større byudviklingsprojekter også tæller entrepriser på en ny skole på Stigsborg Brygge, Nyt Stadion i Aarhus og fortsat stor aktivitet inden for offentlig-private-partnerskaber (OPP) med opførelsen af nye psykiatrier i både Odense og Aalborg.

Testbyggerier skal fremme CO2-reducerede byggematerialer
Foruden de større byudviklingsprojekter igangsatte A. Enggaard og PKA i 2023 også et nyt initiativ, der via en række testbyggerier skal fremme den grønne omstilling i byggeriet.

De første tre huse er netop nu under opførelse i Tranders Høje-bydelen i det østlige Aalborg, og her er eksempelvis væggene bygget af halmbaserede elementer fra Ecococon og skalmuret med hempcrete-blokke fra Havnens Hænder med kalkpuds udvendigt og lerpuds indvendigt. 

Brugen af de alternative biogene materialer har været medvirkende til at nedbringe CO2-udledningen med cirka 60 procent på de bygningsdele, der er i fokus i projektet. Til sommer er boligerne klar til at huse sine første beboere, og bliver boligerne en succes vil metoderne med tiden kunne skaleres op i større skala. Planlægningen af de næste testbyggerier i Aarhus og København er også allerede i gang og forventes at blive færdigbygget i de kommende år.

12 street art-portrætter af nordjyske kunstnere er blevet en del af Østre Havn

Nyhed: 07. juni 2024

I går var der fernisering på et nyt street art-værk i Aalborg, der portrætterer…

Se nyhed

Lokalplan baner vej for nyt kvarter med 578 attraktive boliger i Gellerup

Nyhed: 06. juni 2024

Tirsdag aften vedtog et næsten enstemmigt byråd i Aarhus en lokalplan for et omr…

Se nyhed

A. Enggaards 80-års jubilæum blev i maj 2023 fejret med manér med en minifestival på den gamle fængselsgrund i Albertslund. I foråret 2024 kan virksomheden fejre endnu et jubilæum, nemlig 20-års jubilæum for Aarhus-afdelingen der i dag er en af Aarhus’ største entreprenør- og byudviklingsaktører.

Gellerup i det vestlige Aarhus har over en længere årrække gennemgået en markant byudvikling med etableringen af det kommunale kontordomicil Blixens, det nye Sports- og Kulturcampus, nye, levende bykvarterer og erhvervslejemål samt renoveringer af den almene boligmasse. A. Enggaard er sammen med PKA, Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune de største aktører bag områdets udvikling – en udvikling der kun vil tage yderligere fart over de kommende år.