Storentreprenør fylder 75 år

Aalborg, den 30. april 2018

Entreprenørvirksomheden A. Enggaard, der er familieejet i 3. generation, runder til maj et skarpt hjørne. Her fylder firmaet nemlig 75 år, og virksomheden med rod i Nordjylland har gennem årene etableret sig som en af Danmarks største og mest betydende entreprenørvirksomheder.

Historien om A. Enggaard startede, mens Anden Verdenskrig rasede, og Danmark var underlagt den tyske besættelse. Her valgte den dengang 31-årige Asger Enggaard, der på daværende tidspunkt var sælger i byggefirmaet Brødrene Bendtzen, at starte en ny virksomhed i samarbejde med murermester Elman Hansen.

Virksomheden fik navnet Elman Hansen & Enggaard, men det skulle senere vise sig, at det var den sidste del af navnet, der ville stå distancen. Asger Enggaard blev eneejer af firmaet i 1960 og ændrede samtidig navnet til det, vi kender i dag: A. Enggaard.

Familien fører det videre

A. Enggaard blev i 1970 omdannet til et aktieselskab, og det blev begyndelsen til første generationsskifte i virksomheden. Mens Asger Enggaard ejede 50 procent af aktierne, kom sønnerne Jørgen og Søren Enggaard til at eje 25 procent hver.

I 1977 overlod den på daværende tidspunkt 65-årige Asger så den adm. direktørpost til Jørgen, der i 1995 overtog bror-Sørens aktier i firmaet i bytte for sin andel af betonvirksomheden AE Beton, som faren havde grundlagt tilbage i 1967.

Jørgen Enggaard havde ligesom sin far fået to sønner og efter at have drevet A. Enggaard i 28 år, gav han i 2005 stafetten som adm. direktør videre til sin yngste søn med navnet Asger, mens Asgers bror Jens blev adm. direktør i BMS, der er en af Danmarks største og førende kranvirksomheder.

Glæden og fokusset på det gode håndværk er og har altid været en central del af A. Enggaard, der med de tilknyttede selskaber i dag beskæftiger over 500 medarbejdere. Her af er en stor del beskæftiget inden for egenproduktion – primært inden for jord-, kloak-, murer-, tømrer- og betonarbejde.

A. Enggaard-koncernen tæller blandt andre datterselskaberne AE Stålmontage A/S, murerfirmaet M. Thomsen Støtt Aalborg A/S, vognmandsvirksomheden K. Knudsen A/S, anlægsgartnervirksomheden N. Buus & Co ApS og tømrerfirmaet Færch & Co. A/S.

Fra Svenstrup til landsdækkende entreprenør

Der er med tiden blevet længere fra A. Enggaards hovedkvarter i Svenstrup ved Aalborg til en stor andel af entreprenørvirksomhedens byggeprojekter. For selvom mange aktiviteter stadig finder sted i Nordjylland og i særdeleshed i Aalborg, ligger størstedelen af virksomhedens ordrer i dag uden for det nordjyske.

I 2004 udvidede man med en afdeling i Aarhus. Kort tid efter vandt A. Enggaard opgaven med at udvide Musikhuset Aarhus. Siden er afdelingen vokset til cirka 150 medarbejdere, hvilket gør A. Enggaard til en af Aarhus’ største entreprenører.

Siden har A. Enggaard også i 2017 åbnet afdeling i Syddanmark. Afdelingen har udgangspunkt i Fredericia, hvor man på nuværende tidspunkt er dybt involveret i det store boligprojekt i Sønder Voldgade Kvarteret, mens afdelingen også forbereder sig på at opføre et nyt boligkvarter med 300 boliger på den gamle slagterigrund i Odense. I Sønderborg er A. Enggaard i øjeblikket ved at opføre et af sine største enkeltstående projekter til dato; nemlig Hotel Alsik på Sønderborg Havn. Det er et hotel-, spa- og konferencekompleks på 24.800 m² med 190 værelser. Højeste tårn er på 70m og 19 etager. 

Derudover har A. Enggaard også projekter i øvrige dele af landet. Heriblandt i hovedstaden hvor man blandt andet står bag det nye hovedkvarter for Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen og BaneDanmark på Kalvebod Brygge.

Fra mursten til byliv

Der er mange milepæle i A. Enggaards nu 75-årige historie. En af dem er udvikling af hoved- og totalentreprise som samarbejdsmodel op gennem 1960’erne og 1970’erne. Det er en model, som A. Enggaard har været med til at implementere i byggeriet, og som stadig den dag i dag anvendes i stort omfang. Virksomhedens aktiviteter er stadig forankret omkring totalentreprisen ofte gennem udvikling af egne projekter, og de projekter er i de senere år kun blevet større.

A. Enggaard både investere, udvikler, opfører, sælger samt drifter i dag projekter af enhver art – herunder OPP og OPS-projekter. Gennem de seneste år har virksomheden stået for en række større byudviklingsprojekter - heriblandt Østre Havn i Aalborg og Ceres Byen i Aarhus. Her er opgaven ikke blot at opføre boliger, men også at udvikle hele bydele, og de store projekter stiller større krav til byudvikling mellem bygningerne og ikke kun i dem, hvis der skal skabes liv og sammenhæng i de nye områder.

Derfor har A. Enggaard fornyeligt som en af de første entreprenørvirksomheder i Danmark startet en helt ny afdeling, der får ansvaret for at udvikle bylivsprojekter gennem både langsigtede, men i høj grad også midlertidige tiltag, så der også skabes byliv for beboerne i de år, hvor bydelen er under opførelse.

Afdelingen arbejder netop nu blandt andet på højtryk med Østre Havn i Aalborg samt på omdannelsen af den gamle Tulipfabrik i Brabrand, og den nye afdeling bliver desuden dybt involveret i de kommende store projekter som eksempelvis Skejby i Aarhus samt Stigsborg Brygge og Spritten i Aalborg.

Den gamle spritfabrik danner rammen om jubilæet

Netop den gamle spritgrund, der er centrum for et af de mest interessante byudviklingsprojekter i Aalborg, bliver også centrum for fejringen af A. Enggaards 75 års jubilæum.
Den 4. maj 2018 afholder A. Enggaard stor fest for samtlige medarbejdere med ledsager i den midlertidige klub WONDERLAND Spritten i den nedlagte spritfabrik. Her vil blandt andre Peter AG og Rasmus Seebach komme og spille op til fejring.

Der vil desuden blive afholdt reception for kunder, forretningsforbindelser og andre venner af huset den 1. maj fra 14-17. Det sker ligeledes i spritfabrikken.

Årsregnskab 2023: Faldende men tilfredsstillende resultat henset til et udfordret ejendomsmarked

Nyhed: 23. maj 2024

2023 var endnu et travlt år for A. Enggaard-koncernen præget af store udviklings…

Se nyhed

Ny karrébebyggelse med fællesskab i højsædet skyder op i Gellerup

Nyhed: 02. maj 2024

141 boliger med attraktive fællesfaciliteter er på vej på toppen af Brabrand, hv…

Se nyhed